We’ve updated our Terms of Use to reflect our new entity name and address. You can review the changes here.
We’ve updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Hagakure

by Samoerai

/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.
    Purchasable with gift card

      name your price

     

1.
Hagakure 02:17
2.
De latste bladstille herfstdag dak ik nog kun voe t’hoofd aaln butn de put en de slinger is lange geleedn ik reageren niemi on ze zeggen van: da komt ervan up dagen lik vandage ziek ik sprakeloos lik Tom Lanoye up directe wijze kuk je nietn bieden kgeevn olles wa dak en ok me gevoel in letters gietn ik zien gin politieke activist of etwien die up de barricades spriengt me roeping is de wereld in me pen slorpen, en utstortn up blad ieder krul dak up papier zettn ommevormn toet e mini-stad met verhaaln, menshn en beeldn tragedies, miserie, mor ook kleine kinders ant spelen dad is veel, mo kun nie anders doen dan dak zien ik pen dus ik ben, kun nie anders doen da me ding ot da leidt toet e gewenning is da jammer mo helaas kuk nie minder bloot geven un men eigenste relaas ze zeggen tis de Max, belange nog gin Havelaar ik krupn in mezelvn, mo toch doek ik nie an navelstaarn ken een arendsoge lik een adelaar woamee dak schone beelden gon inspecteren lik e verzamelaar en da moek deeln, ik kunt nie oenbesproken loatn dus beklad ek af en toe e blad met vulle overgoave en da meug leidn toet dat wilt ik zien content tmoment dakket gevoel dat in me zit kun griepen met me pen Als Mc… Werk ek olle dagen an me twa giv ek olles wa dak en… ol ist mo juste da ziek e volger van de pen, de meester van me blad De latste Samoerai … e leerling in me vak Als Mc… Werk ek olle dagen an etwa giv ek olles wa dak en… ol ist mo juste da ziek e volger van de pen, e leerling van me blad De latste Samoerai… e meester in me vak
 
de rode draad in me reloas bestoat ut vele kleine blauwe vezels de literaire scherven van me spegel me letters zien karakters met een eigen personage
 ieder zinne is een upgekrulde mini-reportage van men leven... de spaties en de meeste zwaarte overvloed an metaforen compenseren schoarste multies zien ofwezig ot de tekst der gin behoefte an et ...mo wedstried is nog etwad anders of een oefenmatch me lettergrepen griepen gretig in elkoar
ik zien e spoense die wordt utgewroengn up e naakt decor ... tkost misschien wa meer effort dan gemiddeld
 mo lat mie mo de krak vien in de perfecte cirkel soms smos ik woorden deur mekaar zoender e reden en soms doeket voe ze individueel te combineren toet objecten, subjecten... toet verhaaln
 en aspecten, toet taal en totale recepten mentaal en men taal voe te werken 
an talige werken, concepten 
de vraag is ofdak, nog e blad gon tegenkomn, zonder e historie e naakt blad. zoender slijting of erosie ik wiln olene teksten schrievn en me erte leegn
 zoender dak de woarheid moen vermieden of me weg te steken gin ertebreker lik Flip, mo kvoeln men erte breken
 telkens ok je mor e halve woarheid in me raps kun geven Refrein
3.
Lat me nie klappen over zaken woa daj toch nie wilt nor ortn vient et geestig ok je complimenteren mor ok me storten up e kritische benoadering, en bieten deur de storm en ook joen, als lusteroar, betrekken bie iets da moe wordn tan verkrimp je… lat me nie klappen over zaken daj wel oppervlakking oorn wilt.. mo de kern nie raken ok me moend opentrekken over de echte dingn int leven tan is niemand nog bereid voe zen aandacht an me te geven we storten us in de vernieling an de hand van complimenten in plekke van gered te worden deur een nie zo evidente mo wel eerlijke maniere van kiekn zovele potentie voe te groeien deur wa kritiek goa verloren… tis nie dakt nie begriepn tis logisch dat de menshen wegvluchten in een uppervlakkigheid ot dat et enigst is daw zien, via de associale media de kern wordt nie besproken owe focuses ip klederkracht up mode en up wetenschap, die ze ziel verloorn is ze investeren juste mor in iets ot te verkopen is we zoeken nie nor antwoordn, ollerminst we zoen de wereld kun genezen mo da levert niet van winst tis e korttermijn waarin dam juste peizn an us eigen de hongersnood kuw stoppen… da zien feiten nie olene droomscenario’s, “moja, kzoen liever reizen overol tourist utangn, dan dak een ander helpen reizen up ze pad…” olene met us zelve willn we meeloopn heel de wereld zit gevangen in e gevangenis van ego mor oe kuj nu peizn daj ant groeien ziet … ot de menshn roend je nie eens roend komn, of hele nie gezoend zien oe kuk ossan mo peizn an men eigen shit terwijl dak ik de ander zien… gin belijdenis of teken van emotie… nin… ik zien de ander menshn dus oe zoek toen ergens raken ok ik, junder nie elpen gie ziet mien, en ik zien joen, dat wit ek, da moej weten vo dak je de volgende ki voer etwa bekritiseren … tan givek pointers an mezelvn mor ik ken af en toe je hulp nodig zodak men eigen zoen kun helpen en zeg mo dakket overdrievn of dakt nie begriepn dak je situatie juste mo vanut de mien bekieken dak veel noten up men zang en, en dak volsche liedjes tjirpn mo das goed, ik weetn dak olene groeien ut je kritiek lat mo komn… giv et me… volledig oed je voe gin bitje in de volgend ki dame spreken want ik kun ook niemi liegen of de zaak compromitteren af en toe moej breken ut de zalvende wijze van nuanceren … want tbluft mor anslepen deur de joaren dus zolange damme zwiegen go we niet anders ervoaren dus ik geevn junder ol enkele joaren just mezelvn nietn meer.. geen nood voer up jezelvn te goan delven ken me hele leven blootgeleid up blad me teksten lezen en me tracks checken is de wieze voe te snappn wien dak zien, ol krieg ek nog zovele nie verwoord ziek kloar voe joen visie te oorn, dat us beide verder bringt
4.
Ergens ter wereld ist er e kerel op zoek no weelde en comfort die nie content is met et eten op ze bord die ossa meer en meer wilt en omdat ie leger is vanbinnen dan een atoom mo weinig kracht over et voe te verbindn die ze tied liever verdoet, dan te doen wa da zoe kun ne komt, zelden in actie, gin goeste voe te begunnen ne werkt nie an ze passie, ne voelt te vele druk ne kiest voe vlugge satisfactie gin landurig geluk gin menselijke interacties.. en ut-geoefende druk resulteert in weerstand, verzet en e contractie van ze spieren, verlamming, totaal niemir in stoat voe te bewegen en te doen wa dat er op de planning stoat … we zien e hele generoatie ant verliezen en de wereld rondom us gift weinig opties, dus we kiezen voer et pad met minste weerstand, we slikken brood en spelen we pakken ossan meer en das de reden dam us zo ver-velen betovererd, deur zworte magie en verboden vruchten pussy in de nacht mo juste nog e koater in de nuchtend elke dag een ander lieftje, e wipbeurt via tinder porno is e deel geworden vant leven van kinders what the fuck?? verslaafd an de basale lage goestes wordt de liefde, ge-objectiveerd, et is verwoestend voe de wieze woarup da we ommegoan met uze tegenpool vrouwen zien olene lustobjectn in uze metropool en tstrafste… we doen’t us zelven an
met elke keuze da je makt werk je eenheid in de hand of je vernietigd et…. we willn de snelle dopamine in plekke van de langdurige werking van vitamines w’en ol e Tyler Durden want ze stoppen us in fight clubs en vechten met us zelvn… dus iedereen wilt high kun bewegen deur ze leven zoendern vorm van confrontoatie of conflict, dus zitten we vast in situaties en we griepen nor Amerikoans fruit Het beloofde land? woa dat olles kan en olles vormt mo de Amerikoanse droom is e nachtmerrie gewordn der is junkfood, junknieuws en junk-entertainment verslaafd aan de junk lik e junk up zen einde instagramsletten die voe meisjes model stoan dus miljoen meisjes dien dagelijks deur e hel goan complexen wegsteekn in e mantel van uppervlakkigheid omdat up basis van je looks is da iemand na je kiekt hedendaagse hip-hop clips zien expliciet en vulgair… we kriegn weinig revolutionairs en de dingn die lieken lik of da ze breken met de status quo zien vaak verborgen volgers van et geen woarup de animo gericht is… twordt ol verseksualiseerd tis baal peor, die de moderne wereld penetreert en de meute is betoverd, gevangn deur felle lichtjes en geludjes, felle kleuren en des duivelse gedichtjes de porno-industrie is groter dan et bruto nationaal product van bepaalde landn, en meisjes worn misbrukt en deur up geldbeluste malafide types gechanteerd of vriendelijk en met e brede lach gemanipuleerd joenge meisjes, 18 joar jongk en ol gebroken joenge gastjes, 12 joar jongk en ol ontnomen van e realistisch beeld van wat da liefde kut omhelzen vien de liefde da ze nodig en ol niemir in hun zelvn dus lat stoan bie iemand anders, e hele generoatie is emotioneel verlamd, en psychologisch verankerd sociale interactie is voe velen pas deur digitale media te smeden, ze spreken amper tegen elkander on z’elkoar zien, gefocused up het Ik volt de connectie rappe weg, en kun we niemi beschikkn over de kracht van e connectie, dus mijden we conflict en gon we over in de opening van baal peor en nim e grote hap ut et Amerikoans fruit we plukken ol de vruchten van de bomen, mo de wortels snakken w’ut Amerikoans fruit we plukken ol de vruchten van e rotte boom
5.
Panopticon 05:14
kzien van e plekke woa daw communiceren me smiley hartjes woa da solidariteit e dienst is met e prieskartje woa dat iedereen etwadde wilt in ruil voe ze prestoatie woa da olleman em keuning voelt in de conversatie e plekke… met relatief weinig goeie reloaties en een overvloed an weinig steekhoudende frutraties …woa daw elkoar de strot zoen topeniepen voe wa oasem en ow iets gezoend eten zient vaak vijgen achter pasen woa dat de lucht gefilterd moe worden van gifpartikels woa da journalisten geld verdienen me listige artikels woa da slechte mensen kun goan lopen met de beste titels woa daw cleane wagens en mo riedn met moordende vehikels wa dan de menshn sterven up e een internetfragment terwijl da wiedert over tnieuwe kapsel van de koninig en e plekke woa da nix prioritair is butn macht woa da priotiteiten zest nie in e woordenboek zoe passen e platse woa da menshen moetn zwoegen en creperen voer een ander man ze ideale leefomstandigheden woa da menshn zoender geld gin elektriek of stromend woater en en juste mo de crackles up et ende van de ploate kennen …tis e plekke woa da junkfood goedkoop is en et gezoend pakket te diere of quasi verboodn is ….woa da ze hennep reduceren toet e drug en woa da menshn bruggen bouwen, up een anderman ze rug woa da ze lien snuvn in de allerhoogste rangn en woa da zoveel menshn stemmen upt NVA en vlaams belang e plekke woa da woarheid ze betekenis verloorn is woa dat e kind gelabeld wordt vanaf dat ie geboorn is e plekke woa daw leven tussen kale witte meuren en de rijke biotoop van moeder erde rats verscheuren e plekke… woa da we menshn in quarantaine steken ol e hele film bespreken ow an d’eerste scene kleven e platse woa da dieren doelbewust worden mishandeld woa dat voordeel ossan in dezeste richting liekt te kantelen e plekke zoender plekke voer e peuter up de vlucht woa dat et pathos wegspoeld wordt met e flauwe klucht e plekke woa dat de muziek steriel en uniform is woa dat er voe bepaalde groepen e constante storm is woa dat er niet van norm is, gin erte klopt nog just tis e plekke dichte bie, mo die plekke is nie me thus tis et panopticon… kzien van e plekke woa da humor quasi gecensureerd wordt woa da je “beste”, moat, jen zomor in de steek lot woa dat de politiekers niet weten van e beleid maken woa dawe de belangrijke dingen beschouwn als bijzaak e plekke… woa da we enkel nog mo converseren via middelen, geproduceerd deur bepaalde groeperingen vaak gesteund deur de regering, met d’enigste redenering voer us ollemaal te manipuleren met us gekibbel e plekke… woa dat etwien lik trump ku president ziet woa da we on-eerlijk zien, beschouwn als evidentie woa da we enkel delen omdawe hopen dan wordt upgemerkt woa dawe juste helpen hopend da karma us up komt peppn … e plekke woa da echt liefde schaars is woa dat er in de populaire films weinig verhaal zit woa dat e mening je wordt upgedrongn me geweld woa dat er olene zever in gazetten wordt verteld tis e plekke lik gin ander, woa da we pharmaceuticabedrijven steunen die nie vechten tegen kanker woa da de kracht van de natuur geridiculiseerd wordt woa dat er juste mor 1 agenda op je tv komt e plekke, e stratje zoender ende tis e plekke woa dat er gin plekke is voer een andermans ellende woa dat iedereen verslaafd is an technologie woa dat de hele wereld omgetoverd is toet e bedrief e plekke… woa daw de woarheid ken mor em negeren woa dat vanzelfsprekend is daw anderen discirmineren woa dat logisch liekt da beesten voer us tijdelijk genot moeten creperen … e plekke zoender enig medeleven tis e plekke zoender e moreel kompas woa da miljoenen menshn nie de luxe en te drinken ut e proper glas woa daw de bossen kappen en vervangen met lelijk gras of met asvalt, e plekke woa dat olles wordt verpatst e plekke woa daw juste peizn an korte termijn woa dat moeilijk is, voer oprechte aandacht te vien woa dat er gin geloof mir is in zaken buten us woa da zo-vele menshn juste dromen van e thus tis e plekke ut de duzd, mo tlopt ier ol int 100 woa dat er quasi up constante basis wordt gezoendigd woa dat et humanisme bijna letterlijk vergruist tis e plekke dichte bie, mo die plekke is nie me thus tis et panopticon
6.
Als het hart gebroken is
 dan is het hard ipv hart en voelen we ons leeg langzaamaan laten we de zon opnieuw binnen in ons hart we draaien de zaken terug om en ons hart rood als bloed wordt stilaan geel en uiteindelijk heel. niet meer gebroken. Als we dit gevoel, kunnen vasthouden dan houden we plots van en ontstaat er een gouden vlam ons geel hart, wordt goud en houdt ons hart heel nu nog juist volharden en houden van, geel hart houden van.
7.
Blind 03:24
lat je hart niet verleiden tot louche zaken want zorgen is etwa daj moe doen, en nie moe maken dus zing et in jen hoofd, en, schreeuw et van de daken daj de dingn olene voelt, on ze je vanbinnen raken lat je nie doen, voelt je noois mir e mortjepoaier bouwt zelf e voertuig, en goat, anders word je soaier met de joaren, kgont ekir ut 1 doen met 2 doej wa ze met 3en nie kun en vier je lik gin 1 doet woar is me paradoktersdiploma gebleven? ervoaring ist enigste woa dak echt kun up reekn’ je meug zo slim zien daj wilt, o niemand je begriept is lik daj een uniek talent et, mo niemand je bekiekt …we kleden us met conventies voor anderen de kleren maken de man te laf voe te veranderen …Kafka kent de puppe nie, mo doe van wel nateurlik kuj nie winnen je kent de regels nie vant spel iedereen is lid, van et broederschap des tied zweren trouwen an de hor-loge, en zingn et levenslied roeit je boot, rustig lanst de stroom, heerlijk de veerman is rustig zolang daj in beweging ziet Moeder zei, stoart noois nie in et licht van de zunne, mo k’deedn’t, en olles werd wit kwoarn blind…. mo nomeki
…… zag ek veel beter, dan dak deedn int begin …ecritur automatique, weinig in us leven is zo puur en duur lik romantiek cultuur, zit vast in e sculptuur, mozaïek de natuur, zit vast achter, muren van plastiek ut et nix, komt olles da bestoat tope vormn ze de realiteit lik of da we em ken, en zien vergoan ... klampn me vaste an de klanken met me klamme handn muizen der vanoender uit of dak tevele ratten vangn ken der gin koas van gegeten, dus t’knaagt an geweten in e kat en musspel woa da beide beter weten mo kennis is ol lang niemi voldoende voe te groeien dus ziek overol boeketten, bloemn die zien gesnoeid …. de jeugd is tegenstand an et ervoaren ze vechten tegen drang, da snap ek, je tracht et te bewoaren voe loater, de glans van uze kinderjoaren liekt soms niemi toet ze recht te komn… ik stoaren int verdwienpunt van e tekening die gin centrum et ... klein manneke… ant schrieven met e pennenset van Dickens, de joaren slepen vodder, meten grodder 
en ik ebben weg ok letters weg redden ut de modder Moeder zei, stoart noois nie in et licht van de zunne, mo k’deedn’t, en olles werd wit kwoarn blind…. mo nomeki
…… zag ek veel beter, dan dak deedn int begin
8.
ze zien olene mor et resultoat mo ken zest et proces nie daj als rapper moe deurstoan voe tekst te matchen met intentie niemand wit wa dat er nodig is achter gesloten deuren soms ist nachten deuretrekken, klap mie nie van overeuren “ey Samoerai, gie ziet e dope rapper” ja nateurlik ziek e dope rapper ok de flow ol testen voe de 20.000ste ki up e reke, ol me teksten zien versleten, je ziet resten van verleden bars, ut me mouwe kletsen ol me stylo’s zien leeg, ik en e bibliotheek an verloren anekdotes niemand diet leest me schaduwoeuvre is veel grodder dan die 20 cd’s dien deur de joaren ol gedropt zien, ent stopt nie, ik zien g’obsedeerd mo zen da nie deure… ze snappent nie, ze zie nie echt mee omdat iets is daj pass ku snappen ojet individueel goat oendergoan… tis bloed, zweet en krokodilletraanen e solotocht da niemand noois nie up zen intje zoe deurstoan en toch moet et… der is is gin ander wieze of methode voe te penetreren in de diepste lagen van de code de enigste maniere voe up goe niveau te raken is te werken lik e zot… totale overgave rappers komn pissed omdat nie goat mo ze zien olene mor et resultoat tkomt vele meer bie kiekn da geproat mo ze wiln olene mor et resultoat rappers peisn dat vanzelve goat mo ze zien olene mor et resultoat niemand wiet oe diepe daj moe goan want ze zien olene mor et resultoat zit er nie up te wachten want ot nie vanzelve komt en ut je brikt toen ist beslist beter daj nie verder lonkt tis een explosie an creatie, ik zien de pen die zuiver moe gestemd worden zodak kloar zien voe de inspiroatie zie nie jaloes omdak ol joaren werken en me boag ofdraaien ze zien me vruchten plukken mo ze zien nie dakket zoad moen zoaien ze wilnt proces skippen mo toch achter resultoaten groaien ze kennen de regels nie en toch zie je ze met de koarten zwoaien bende blufspelers, toartekloais die olene mor e stem kopieren van een ander lik e poapegoai en zeg mo dak een oude zage zien die nog met ploaten droait mo diep vanbinnen haat je die wacke shit ol even zwoar bejoaaj tproces is nog veel zwoarder dan bie kafka tis an teksten schrievn toet daj elke pixel up je blad snapt toet daj e tenniselleboge et en da jen hand krampt tis veel meer dan e resultoat… tis e heel ambacht rappers komn pissed omdat nie goat mo ze zien olene mor et resultoat kom vele meer bie kiekn da geproat mo ze wiln olene mor et resultoat rappers peisn dat vanzelve goat mo ze zien olene mor et resultoat niemand wiet oe diepe daj moe goan want ze zien olene mor et resultoat
9.
Klootzakken 03:49
ze bannen literatuur en fabriceren vlug een andere keus mo tis genoeg gewist, samizdat beu die hele politiek correcte vlaag van peizn is gedrenkt in limitoatie dus aj wa te zeggn et, ziej nie welkom in conversoaties ze vlakken olles of…maken olles fragiel loatn enkel commentoar toe van fokking debieln voeren gespreken in e kartje tied, en zeggn nietn en trachtn van ware kennisoverdracht te verbiedn we moeten excellent zien, gehele in balans dus oj afwijkend ziet van de norm krieg je noois e kans mo tis ossan al gewist, daj olene mo de top reikt ergens vorut grakt oj van e vaste pad ofwijkt de meest geniale mensen woarn roar nie in e status qua te passen, ze schudden’t deur elkoar de vernieuwing van systemen komt meestol van butenaf mo dad is hedendaags nie toegelaten en et wordt bestraft we wordn vlak gemakt… we meugn der nie utspringn olene mor int zeste stratje meug je zaken utvien tmoment daj nieuwe wegen bouwt of, wegels vervoardigt wordt je tegendroads genoemd en voornamelijk kwoadoardig manipuloatie is de vloek van de moderne tied ze liegen over simpele zaken en togen weinig spiet diversiteit is nodig mo we zient als e bedreiging artikels wordn juste nog geshared on ze fake zien et echte nieuws is nie te vien tussen de media de echte innovoatie komt niemir ut de wetenschap de echte kennis wordt niemi gegeven in de schooln de echte… zien hedendaags verloren en up dool der is gin plekke voer e visie die nie strookt creativiteit wordt niemi gezien als etwa groots makt daj nietn zegt dat iemand zoe kun kwetsen want ol wil je de bolle passen voe te spelen, go’n ze em were ketsen voe je neer te aaln… zegt zeker niemi wa daj vient want ze overstelpen je met nonsensicale dingn … lat iedereen mo fretten van een ongezonde cake mo snapt dit… de menshn wordn sensitief voe fake we wordn wakker… dus speelt nie met me voeten lop mo weg van waj daj fout doet, je got er nog voe boetn doe mo lik of dat gedrag daj stelt just is en moreel moatschappie… doe mor olles voe me te verveeln tgo nie lukken… je et gin grip up menshn dien oprecht zien je ku gin woarheid kneden ut de leugens daj upt net smiet je ku me noois nie manipuleren of in e kot stoppn dus tracht mo, mo wit daj juste mo jezelvn opslokt fuck tsysteem en iedereen die der e deel van makt tsysteem da tegen samenwerking is en us olene pakt tsysteem da vient daj niet niemi ku zeggn ot nie hele past echt fuck da… ol lieket provocerend ist veel meer dan da woa goaw notoe… oj zomo wordt ontsloan omdat iemand je nie afkan… je carriere gedoan voer e lozer die zen eigen verantwoordelijhkeid oentlopt nie politiek correct mo politiek corrupt toet up et bot doe mo je beste… tsysteem got ooit wel knakken en ik moen doa nix voe doen, want karma komt je pakken lach mo met de mensn dien andere menshn assisteren zeg mo daw verschillend zien, bluft us ossan mo verdeeln echt fuck you… ja gie ook oj een ander wilt kapotmaken oj niemand niet ku gunnen, van joen gomme wel nog ofgraken doe mor alsof dat economie van grotste belang is terwijl daj de mens vernietigd lik dat deel van e plan is de meeste politiekers zien nie competent, ze faken mor 1 laffe hond vulstoat voe 1000en schapen te leiden en ze weetnt, dast vulste van de zake dan zet weten, en toen nog ossan professioneel brokken bluvn maken bende lafoards… de tied go junder wel pakken en volgens mien zient de allerlatste die goan lachen mo das loater, want momenteel vinnek et nie hilarisch tis te schrijned, ze speeln komedie mor et voelt zo tragisch mor olles kent een ende, dus prent et in jen hoofd daj olles nog goa werevangen int dubbele, dad is beloofd en ik gon der nie om lachen, ik zien ik gin sadist dus bid ik voe junder zieln dat ze de boane oois nog vien’n bende klootzakkn…
10.
Der is Hoop 04:02
T’moment dat de melancholie je meester is ej nix an road oe schone dat e boodschap ook is verpakt, et is gebloat wuk zien spreukn aj op de rand van stikken stoat en ol zelve gin woordn mi ku zeggn… zoender da je stemme oversloat aj in de pit zit helpt et nie dat iemand of komt loopn met wa tips of een instructieblad met ol Chinese woordn tis vaak ook nie zo daj nie wit oe daj zoe moen klimmn tis’t t’weten en toch nie in stoat zien der an te begin’n of hele nie in stoat zien voe zelf nog te reflecteren over gans de situatie… je voelt olene leegte… …nie olles kut in rooskleurige zinnen worden gegootn dus je voelt je dom of onzeker ojt nie heel ku verwoordn mo da hoef nie… je wittet zeker, tis geliek of dat zoed uitgeleid deur e slimme prof an een unief of deur e meme up de buttn… of deur ol de reste tis geliek oe dat verteld wordt, de pien bluft ossan tzeste …. dus ziek ier ook nie voe te preken of geweun te pochen met me kennis over’t leven… mo t’meug me ook nie stoppen voe te doen wa dak vanbin voeln… dus excuseer me dak men eigen regels ol in tzeste nummer overtreedn Der is hoop, ol zit ie soms e bitje verre weg der is hoop, ol zit er soms e bitje in de weg der is nog hoop, ol zitten we no nog dikkerst onderweg der is hoop… zolang dat dat er is ist er e weg Der is hoop, ol zit ie soms e bitje verre weg der is nog hoop, ol zit er soms e bitje in de weg der is nog hoop, ol zitten we no nog dikkerst onderweg der is hoop… zolang dat dat er is ist er e weg die geplaveid is met zunnestraaln en goeie intenties geloof me…. et enigste dak ik wensen is dad iedereen ze zelvn vient en… kut accepteren da we zien wien da we zien, mo we zien soms nie volledig onzeker?…. vul met twijfels… en angst… up die momenten deurt olles daj moet oendergoan veels te langk Soms ziej pissed up jezelvn omdaj weer tegen de lamp vloog terwijl daj em ol vree goe wist angn, start nie an wanhoop we maken ol fouten… tbesef is ol de nelft je makt zukke schone dingen, mo da wordt minder verteld Theo wist et: tis ook ALTIJD, NIET, de bedoeling want ot de bedoeling is loopn we’t vorbie zoender wa voeling we kieken langer dan dat uze neuse is daw uze neuze zelv ut oog zien verloorn… die gebeurtenis is jammer, mo nie onomkeerbaar dus bluft nog wakker stapt nog fftjes mee up de toon en ik toon ladders van vertrouwen… ol zien ze broos en oendert stof omda z’ol lange nie gebrukt zien gewist, ze zien der nog en da moej weten… da beeld daj je soms jezelvn mee zoet identificeren in die kille dagen is nooit volledig je ziet zovele meer dan da… da weet ek kzient zeker, je ziet e zunne in etwien ze leven kzient zeker…. je et etwien doen lachen van de weke kzient zeker… je kut etwien e twidde oasem geven kzient zeker… mo volgens mien ziejt gie nie zo kbegriepnt wel… we zien soms ollemale dof mo de schien is nie verdwenen, ne zit geweun verborgen kzient zeker… da weet ek… da voel ek… et vormt je toet wien daj ziet… en ik wilnt je loatn weten dak je gern zien ol liekt da soms klef en zoender reden ik zient zeker…. da voel ek… dus hopelijk voelt je ook en kuj vandaag je schone ik zien, die ergens zit verdookn Der is hoop, ol zit ie soms e bitje verre weg der is nog hoop, ol zit er soms e bitje in de weg der is nog hoop, ol zitten we no nog dikkerst onderweg der is hoop… zolang dat dat er is ist er e weg Der is hoop, ol zit ie soms e bitje verre weg der is nog hoop, ol zit er soms e bitje in de weg der is nog hoop, ol zitten we no nog dikkerst onderweg der is hoop… zolang dat dat er is ist er e weg

about

De “Hagakure” wordt weleens het boek van de Samoerai genoemd. Het bestaat uit een collectie inzichten, aanwijzingen en richtlijnen waar de krijger zich door laat inspireren. Samoerai neemt de luisteraar mee op een auditieve rit doorheen de wijsheid van de oude meesters. Ervaringen worden gedeeld en gedachten worden blootgelegd. Zoals steeds legt Samoerai zijn eigen persoonlijkheid in de nummers waardoor het geheel voelbaar wordt.

Nummers als “Totale Overgave” en “De Latste Samoerai” geven duidelijk weer dat het rappen niet zomaar een bijkomstig iets is in de ogen van onze Verbale krijger. Dit gevoel van betrokkenheid is trouwens een rode draad doorheen dit verbaal schouwspel. Samoerai beschrijft de zaken vanuit zijn eigen perspectief en staat daarbij niet los van de geportretteerde realiteit. In nummers zoals “Panopticon”, “Amerikoans Fruit” en “Lat me nie klappen” wordt er geventileerd. Soms moet de nuance doorbroken worden. Soms moet men zeggen waarop het staat. Dit is eveneens het geval op de track “Klootzakken”. Op confronterende wijze laat Samoerai horen wat hij vindt van de hedendaagse maatschappij. Desalniettemin wordt het album afgesloten met een positieve noot wanneer een nummer als “Der is Hoop” het laatste woord voor zich neemt.

credits

released September 11, 2019

Teksten: Samoerai
Opnames: Samoerai @Boeshido
Productie: Samoerai
Mix: Samoerai
Beats: Samoerai (1,2,3,7,8), Beats & Breakfast (4), Hi-Def (5,6) Groene Viengers (9 + All beats on the remix album), Couchboy (10)
Album Illustrations: Midnight Mark
Design: Oh Snap Grfx


2019 © Phatmark Collective
www.phatmark.be

license

all rights reserved

tags

about

Phatmark Collective Belgium

Welcome to the Phatmark Collective Bandcamp. We hope you enjoy the music.

contact / help

Contact Phatmark Collective

Streaming and
Download help

Shipping and returns

Redeem code

Report this album or account

If you like Hagakure, you may also like: