We’ve updated our Terms of Use to reflect our new entity name and address. You can review the changes here.
We’ve updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Muzikale Renaissance

by Samoerai

/
  • Streaming + Download

    Purchasable with gift card

     

1.
Me raps zien nie legendoarisch mo kverzeekrn de menshn da ze van diep zien ze zie nie leeg-en-doar-is de reden da ze geliefd zien bie't kleine publiek, omda ze meer dan tekst up beat zien tis meer da muziek, tis lik e heel uprechte speech schrievn Jezelvn blootnleggn, briengt e meerwoarde olles goed an boord leggen lik ervoaren zeevoarders jot ant langste koord trekken lik mandevlechters in Java oj je ziel in tracks stikt en gin nummers makt voer aandacht Hip-Hop is e kunst, me pen is e rots diepe vanbin zit er e zuver standbeeld in verstopt mo met de tact van Michelangelo bewerkek de steen ...en de chaos is nomekir een upmerklijk geheel Kzie e bouwer, gin vrieje metseloar, mo bruggelegger kmaakn goe gebruk van d'open ruimte lik e dubbeldekker kscheppen leven volgens de procedeure van Victor Werker en t'silhouet van t'alfabet wordt pitoresker De letters flustern regels dak nog noois hoord en mo dak snappen upt moment dak ze zelve verwoord en tis magisch, me schriefproccess is ergens exemploarisch voer e kunstoar want oenderweg ziek oengerept extoatisch .... Kzien een architect met de taal soms spittik simpel, soms een ingewikkeld verhaal soms spittik rimpels, int woater van e stilligende zaal en voelik de trilling van de bassn in men oorkanaal ... en die ervoaring deeln we tope vanaf nu zie wieder oenderling verboend deur diene strofe dus ik heetn junder welkom bie den eerste episode van e samoerai op zoek no woarheid in de bushido code
2.
Nostalgie 05:27
Kgroeide up in e normaal gezin, mo oe normaal is e normaal gezin o Pa achter vuf joar een ander vrouw dan Ma bemint nomeki, moestik zoender boe of ba me kamer in en oorde ke toet boovn oe da volwassen menshn kalme zin teurde nie lange of de setting wos veranderd pa wos weg en moeder bleef olene met eur zeune achter twos nie ossa maklijk mo ke noois gevoar gelopen ol wast lastig deed Ma olles voe de endjes an mekoar te knoopn int lager aalde ke geslaagde resultoaten kwos rap me woorden dus ik makte rappe nieuwe moatn butnkomn wos zalig, ken me nimmer verveeld en ol dak deedn wos meisjes plaagn en tikkertje speeln tleevn wos simpel, nog gin besef van geld of van de crisis tergste da gebeurde wos daj stickers kwiet wos van Panini twa kleins lik marbels makte mie supergelukkig mo de klokke stoa nie stille en tleevn wordt ossan drukker Nostalgie, kmisn die oenschuldigheid van vroeger men enigste nachtmerries kwaamn van freddy kruger mo tleevn stoa nie stille, je wordt oeder en beseft daj e grote last moe draagn up je schoeders Nostalgie, kmisn die oenschuldigheid van vroeger men enigste nachtmerries kwaamn van freddy kruger mo tleevn stoa nie stille, je wordt oeder en beseft daj e grote last moe draagn up je schoeders de middelboare schole wos e heel andere wereld der worn gin joengens mi, iedere joengn wos nu e kerel en kerels kriegn oogn voe de meisjes in de klasse en tzin gin geweune meisjes mi mo meisjes me veel klasse de speelplekke werd de spot voe zaken te bespreken en der werd niemi gespeeld.. mo nor elkoar gekeken groeptjes werden bendes met elk een eigen gedacht niemi heel de klasse tope, je wos dit of je wos dat je wos gabber, of skater, en ot er twien jaloes werd up wien daj gie wos toen wos je nomekir e grote faker kherinnern me dak zelve werk up schole en verwaarloosd da wos belange nie zo van belang lik men imago je draagt jen eerste maskers, gedraagt je lik twien anders ...mo crëert up da moment ook wel een individueel karakter dus ik worn gin skater of e gabber ik worn e hiphopper, want da voenik vele straver teksten dak begreepn, dakke kost an relateern van de 1ste ki dakt oorde wosik helegans bezeten nu ak een echte reden voe me schoolwerk nie te maken want kwos hele dagen bezig me me teksten bie te schaavn koendekte alchohol en ke wel lekker wa gezoopn e por kir ziek verliefd gewist, me erte werd gebroken oj tiener ziet ist kiezen tussen solo of de massa en ist nie zo simpel mi lik daj als kind ossan gedacht ad Nostalgie, kmisn die oenschuldigheid van vroeger men enigste nachtmerries kwaamn van freddy kruger mo tleevn stoa nie stille, je wordt oeder en beseft daj e grote last moe draagn up je schoeders Kworn kloar voe te vertrekken nor een ander stad Gent, kwaam terrecht in een oenbekende habbitat overol studenten, pita koten ,night shops tsoort millieu woadat de gemiddelde burger high wordt studeren vlotte nie, kworn eindelijk bewust van wien da vrijheid wos en nu moestik em ofgeevn, kostet nie Grafisch designer, e richting kiezen uit noodzaak nie geintreseerd in wa dak deedn wos vast en zeekn den oorzaak dak faalde voe me vakken, mo kwerkte an e meesterwerk me meisje en muziek kwam vanaf da moment upn 1ste plek kbesefte, dak mezelvn nog nie deftig kende dus begon ek an e zoektocht die leidde no't oenbekende ...kzochtn overol nor antwoordn up vraagn worom dakke mezelvn soms zo roekeloos gedraagn wie zienke ? wa wil ik ? wa doeke me me leven vele teksten neergepend en nog meer boeken ek gelezen en beseft, dat antwoordn up me vraagn in de regel der up nere komn dak eerlijk durvn kiekn in de spegel wen zovele potentie, we moe weggon van de kudde en up da moment komt de realiteit me wakkerschudden won up us zelvn weun, de rekeningn moetn betaald zien de sleur krupt in je leven toet dajt zest begunt normaal vien je job nimt zoveel tied weg van je passies en je hobbies mor oj roend wilt komt int leven ej nie echt een ander optie de moatschappij is roare, heel de wereld liekt oneerlijk vele schone menschen mor under gedrag is soms zo lelijk Mo tis moeilijk, iedereen is medeplichtig en oe oed je in e oengebalanceerde wereld nog twa evenwichtig oj kind wos leek je leven vrie van zorgen iedere dag wos uitkieken nor e nieuwe morgen mor als twintiger ist zoeken no je plekke in de kosmos en toet daj de puzzels oplost zitn duplossiengn verborgn Nostalgie, kmisn die oenschuldigheid van vroeger men enigste nachtmerries kwaamn van freddy kruger mo tleevn stoa nie stille, je wordt oeder en beseft daj e grote last moe draagn up je schoeders Nostalgie, kmisn die oenschuldigheid van vroeger men enigste nachtmerries kwaamn van freddy kruger mo tleevn stoa nie stille, je wordt oeder en beseft daj e grote last moe draagn up je schoeders
3.
Iedereen zit zoender da zet weetn in de Trumanshow stoarend no de hemel en de oenzichtboare koepelbouw zoedn us int doenker, weinig wordt us toevertrouwd gin woender dawe slapen we zien ollemale moegesjouwd eeuwn van oenderdrukking, en nu peizn we dawe vrie zie omdamme zelve kun bepaaln wat dame zien up televisie mo de media, de moderne rattevanger van hameln is ier juste mo voer iedereen bliendelings te verzaameln angst en verdriet kuj verspreidn via kabels dus da doeje je verkopt je medemenschn liever fabels dan de woarheid, want voe de woarheid willn ze nie betalen menshn wordn juste nog mor angesproken deur reclame olles is gephotoshopt en digitaal veranderd volshe beeldn van de wereld maakn ol de menschn angstig we krupn achter maskers want azo voeln wus wa beter mo de mens derachter zit teveel gefocused up gebreken Niemand moe mie zeggen wa dak wel en nie kun worden want ik zien ol zoveel meer, en der zit nog zoveel verborgen ik vechtn nie voer etwien die nie zoe vechtn voer ik ik vechtn voe me recht voer echt te zeggn wat dat in me zit We zien ollemaal up dool in de cultuur van de verdwaling de logica ontbrikt er, dus we vluchten in verslaving miscommunicoatie tussen mens en us sociaal systeem is de verklaoring waarom dat e toren is van Babel We zien ollemaal up dool in de cultuur van de verdwaling de logica ontbrikt er, dus we vluchten in verslaving miscommunicoatie tussen mens en us sociaal systeem is de verklaoring waarom dat e toren is van Babel tlveevn is verwarrend, ik kweenie wuk te kiezen ti mo just oj gin geduldt et dajet ku verliezen je moet ossan ofzien voer e bitje te genieten tmeeste zeer veroorzaak je bie geliefden de moatschappie et zwoard van Damocles boovn em hangn der komt gin ende an de dagelijkse krachtmeting tusshn david en goliath de woarheid lopt geblinddoekt door de stroaten van de grote stad olle moment kut misgoan en toe zitn wol in den oorlog vast reclames liekn oenschuldig beist dat de oenderliggende gedachte kwoadoardig vermenigvuldigt Jupiler, Mannen weten Waarom, mor o ze vragen worom,? up e serieuze vrage bluf jet antwoord schuldig Nutteloze informatie oedn we bie...lik souvenirs mo diengn dien echt belangrijk zien ontoedn we nie en ollemale zoewe toch e bitje moen gezoender zie wa meer no butn komn en nie verslaafd an de computer zien woedn 2 secondn stilte..... .... voe de menshn die moe leven in de kilte de winter deurt te lange, de upvangshuzen vul mo wieder vuln us leven met de dagelijkse flauwekul wen gin benul, oeveel erger dat ku zien dan dat ol is mor ow nie upassen oedawe bezig zien toen loppet mis ze maaknt us nie makkelijk, mo wieder en de keuze ..ze kun us nie verplichten voe te loopn met de meute dus lat je iphone thus liggn, en zet je laptop of we spreek of int park, wedden dat supergezellig wordt we gi nood an ol die nieuwe technologische facetten mor an diepgang in us leevn, psychologische gesprekkn e goe balanse vien tusshn serieus en lekker luchtig e kanse voe je leevn an te pakkn ej elke nuchtend dus lat je nie manipuleren deur de grote massa en zied eerlik me jezelvn, trekt lessn ut je karma kiekt in de spegel en anvoard daj soms ook mis zit dat leven ups en down bevat mo dat geweun e rit is soms moej zelve warmte verspreiden up kille dagen oj ossan geliek wilt en ist moeilijk voe verschil te maken We zien ollemaal up dool in de cultuur van de verdwaling de logica ontbrikt er, dus we vluchten in verslaving miscommunicoatie tussen mens en us sociaal systeem is de verklaoring waarom dat e toren is van Babel We zien ollemaal up dool in de cultuur van de verdwaling de logica ontbrikt er, dus we vluchten in verslaving miscommunicoatie tussen mens en us sociaal systeem is de verklaoring waarom dat e toren is van Babel
4.
we groeien ollemale up me probleemn ol ej geld genoeg of geld tekort je kut der va spreekn iedereen vergit wel af en toe ki tnut va ze leevn en zie gi reedns mi voer oois nog no geluk te go streevn goe en slichte fasen, je komt zoender twiefel vast te zitten tusshn extreemn, tgo va goe no slichte dagen je zie moe van j'up te jaagn voer e kluchtig systeem met de grotste prestoatie de mensen up te juttn me tv's ...Woa, zie we, mee bezig, ik kun niemi mee on zunder geld gon investeren in corrupte ideeën terwijl da menshn dak we ken zoender e dubbele pre wel dubbel zoveel getroffen zien, behandeld lik e kudde vee int joar 2000 ofzo et ol e nummer gekregen binnekort e barcode up je rugge geschreevn tis omslachtig, oe da ze no consumptie ku streevn ot oleen een omhulsel is die nietn vult mo go leegn Muzikale renaissance, de hip-hop ergeboorte whut whut, der is mor 1 van in ze soorte Muzikale renaissance, de rap-reïncarnoatie whut whut, tracks met inoed in rotoatie Muzikale renaissance, de hip-hop ergeboorte whut whut, der is mor 1 van in ze soorte Muzikale renaissance, de rap-reïncarnoatie Soms is me leevn e lawine en up andere momenten ist e geiser soms ziek mister nonchalant en soms e bitje te veeleisend extreme piekn en daaln, evenwicht verre te zoeken en soms klopt et platje heel en is olles oe dat zoe moetn tis e lus, e cyclus voer exact te zien et enige dat echt constant bluft in de wereld is de verandering dus lat et zien, lat je voeren up de golven nimmet leevn oe dat komt zoender te vloeken up gevolgen van je doaden, leert ut situaties en ervoaring en doe nie lik dan de meeste van us doen mo stot in voe je gedrag en wa dad dad ol van miserie met em meebriengt tracht te groeien in wien daj ziet en doe gin scha an jen omgeving apen met e goeden ring, ezels in e leeuwevel woedn us voral bezig met et spelen van dad ene spel niemand e nog zwaktes of gebreken, iedereen is fel of zeggen ze, de moatschappie verzwoart oender e wreed gezwel kanker, celln die deur middel van e destructief patroon de levenswandel gon verstoorn van een ander en zo zien der vele, ze combineren en groeperen voer in massa zwakke exemploaren te kun isoleren ...vraagt jen of... woa zieme mee bezig ...ow de fundamenten van us leven zien vergeten ...vraagt jen of, woa zieme mee bezig owe de basisprincipes van us leven nie mi weetn of negeern Muzikale renaissance, de hip-hop ergeboorte whut whut, der is mor 1 van in ze soorte Muzikale renaissance, de rap-reïncarnoatie whut whut, tracks met inoed in rotoatie Muzikale renaissance, de hip-hop ergeboorte whut whut, der is mor 1 van in ze soorte Muzikale renaissance, de rap-reïncarnoatie whut whut, tracks met inoed in rotoatie
5.
Zwort-Wit, Zwort-Wit Zwort-Wit, Zwort-Wit Zwort-Wit, Zwort-Wit Zwort-Wit, Zwort-Wit Ant begin van de rit, zit ieder elk volgens de hierarchie opgestapeld, met e wapen int gelid in de doze, kloar voe up de koninklijke zebrapaden te bepalen in wukke mate daj de strijd verloochent of verzilverd, bechoogel je de tegenstand of krup je achter schilden is je offensief je defensief of handel je wa wilder nis hindernis, perden up de prairie mo gin flusteroar te vien te midden van de ol de miserie 64 Vakken, Begrenzing in dimensie, mo deurt et aantal stappen ist oneindig in essentie zit je veilig in je heiligdom of als pion vanvoorn ziej geboorn als toren of loper voe de keuning seriemoorden int belang van je kleur tlandschap zwort-wit, nergens grieze stroken mi te bespeuren de keuze ligt nie bie de stukken mo de speler mo naarmaote dat de speler bluf speeln speeln de stukkn stukken beter Zwort-Wit, Zwort-Wit Zwort-Wit, Zwort-Wit Zwort-Wit, Zwort-Wit Zwort-Wit, Zwort-Wit worom dat schaken liekt upt tleven ? et leven liekt up schaken, vraaget kasparov en wacht nie up een antwoord den overkant berieken is volledig oenverantwoord e korte promovering, patronen worden patron's en vergeetn under omgeving tis e schok voe je beleving oj nie voorbereid ziet up wa dad e positie met em meebriengt ... verlies jezev derin voe der ooit ut te kun win en zet je hoop nie enkel up e goe begin want et einde is voor ieder identiek oenderweg komt de oentdekking van magie en de mystiek, tis et spel zelf die et doel omhelst, niet de sluwe tactiek dus doe je best, iedereen wordt up et einde van de cyclus ut et circus weggenomen en komt oengeacht tverloop van et spel terrecht in de doos tussen ol de rest dus de les, ginne les, luster nie no wa dak zeg mo peist voral meer voe je eigen en vergit nu mo de track Zwort-Wit, Zwort-Wit Zwort-Wit, Zwort-Wit Zwort-Wit, Zwort-Wit Zwort-Wit, Zwort-Wit
6.
Nie Speciaal 03:42
Aangenaam, ik zien samoerai, mo zeg geweune sam nie te veel speciaals an ik geweun zo simpel of dat kan ken interesses in muziek, de menshn en de wereld en kgenieten evenvele van de schelpe of de perel kwerkte in delhaize, verantwoordelijk voe weinig kschrievn soms wa stoms omdak geweun me schrievn wa bereiken kmixen ol me tracks of up de laptop van me mokke en me mic stoat in me living tusshen boeken en kookpotten cd's upgenoom oender toeziend oog van me katte en daanwezigheid van vele wolken rook gin special shit of nietn, kzie me booth nog ant bouwn tcompresseren van me vocals doek in cool edit pro me raps zien meestal tgene dat er up men unilever ligt de nelft ervan is dope en nandern nelft e veel betekenis kzie gin zwoare gangster, me moatn en gin blaffers Nope gin thugs of wannabe's mo creatievelingn en paffers YO tis jammer ok je moen teleurstelln Ooooh.... me crew is eigelik mor e geweun stel mo tzien der nog die nie speciaal zien Eeeeyyyy... dus hoopik daj je kut in me verhaal vien tis jammer dank je moen teleurstelln Ooooh.... me crew is eigelik mor e geweun stel mo tzien der nog die nie speciaal zien Eeeeyyyy... dus hoopik daj je kut in me verhaal vien in me vrieje tied ziek bezig me wa hiphop shit kzien zessentwintig en nog kilometers van e riebewies kgebrukn bus en trein voe te geraken up uptredens en gelukkig dan me moatn wel verstand en van parkeren ... ken gin hogeschool diploma of unief gin ervaring upgedoan in e gerenomeerd bedrief nog wosten moeten checken in e stinkend magazien en in me vierde joar toe moestek bluvn zittn int latien me frans is even vlotjes lik et vlams van de vorst 't type kerel die olene mor up nieuwe kleers morst kun gin note lezen... en gin snoare kuk betokkelen ok twa me men hand proberen garandeernk je dak brokkeln ke minder tekenskills dan e 2 joarige baby en ook upt vlak van twitter moek beken dak nie echt mee zie ken gin smartphone, ik smsn met een oede nokia en kdraagn pyamabroekn die heel nie bie de mode pasn tis jammer ok je moen teleurstelln Ooooh.... me crew is eigelik mor e geweun stel mo tzien der nog die nie speciaal zien Eeeeyyyy... dus hoopik daj je kut in me verhaal vien tis jammer dank je moen teleurstelln Ooooh.... me crew is eigelik mor e geweun stel mo tzien der nog die nie speciaal zien Eeeeyyyy... dus hoopik daj je kut in me verhaal vien kweetn nie of dak wel ard genoeg zoe zien voet leger ik en gin sixpack en me conditie ku wa beter de latste ki dak sporte wos een endetje geleden de latste ki dak nog ontbeten en ziek ol vergeten ik en gin verstand van koken, ik doen olles greed in butter me favoriete kok ollertiedn is dokter oetker ke minder nood an vroeger voe me zat te drinkn ook omdak nu hedendaags ol tipsy graakn van 5 pinten kzie niemi geintereseerd in d'artikels in gazettn mary jane is in me leven en verslaafd an sigaretten kzie nie et type die em bezigoed me netwerkn en achter die joarn oefening kuk nog nie net werkn kworn gin echte blokker... kzie nie hoogbegaafd in me taalgebruk verwisselek de G met de H ik e gin speciale gaven... kzie juste wien dak zien tis jammer voe de menshn die dachtn va meer te vien tis jammer ok je moen teleurstelln Ooooh.... me crew is eigelik mor e geweun stel mo tzien der nog die nie speciaal zien Eeeeyyyy... dus hoopik daj je kut in me verhaal vien tis jammer ok je moen teleurstelln Ooooh.... me crew is eigelik mor e geweun stel mo tzien der nog die nie speciaal zien Eeeeyyyy... dus hoopik daj je kut in me verhaal vien
7.
Bushido 02:21
8.
Doe nie dom 04:10
... ik en de ofgelopen weken, weken ofgelopen dagen roendgedobberd en de wereld in mien ofgesloten me kop gebroken over essentiele vragen lik : oe kommet dak soms heel de moatschappie nie kun vedraagn en toen daag et, de moatschappieje reflecteert je eigen en mezelvn kuk soms helegans nie an dus kwist woa den adder zat mor akke wel de moed voer em te vangn of keek ek scheuns neffest de spegel voer utiendelijke were te loopn teegn de lamp angst voed uze schaamtes en oenzekerhied toet dat us verlamd, verkrampt vast in de verleden tied vast... mo gi reden toet paniek tis nie olene gie die soms nie wit van wiene wadde wie en wuk gebeurter, we draagn intelectuele maskers mo de simpele mens deroender wordt olene mo verwarder je wit nie wien dat etwien is me carnaval en achteraf bliekt de realiteit ol lang in verval Dus doe nie dom, zie geweune wien daj gie ziet want etwien anders zien is achteraf bekeken dadde nie en doe nie dom, en doe geweune wa daj gie doet want etwa anders doen is achteraf bekeken mo kroet ziet dus slim, doe wadaj vanbin in je voelt kuj nu werkelijk nog geevn om e estetische cool en ziet toch slim, beseft je woare zelvn zit vanbin en jezelvn zoekn deurt lange mo tist werd voe te vin ... ik en de ofgelopen dagen, dagen ofgelopen euren roendgedobberd en de wereld in mien ofgesloten me kop gebroken over essentiele antwoordn lik : oe moekik me slecht gedrag ooit gon verantwoordn. en toen kwammet, kvoeldet lik of twos gepend in braille licht en duster zien de twee zijden van geliek wukkn medaille nie te scheiden... nie te oenderschijden in essentie mo verschillend in gradoatie, tegenstellingn in reflectie de yin en yang, dyonisisch of appollonistisch rechterhelft of lienkerhelft of combineer je ze simplistisch toet daze e geheel vorm, in rust temidden stormn en oenderheving an de liefde als de alleroogste norm kbesefte dat de wereld droait om zoeke no balanse et juste evenwicht tussen labeur en pure chance tussen helder en in trance, tussen puur en overgoten tussen goed en kwoad, tegenstellingn worden overbodig aj begriept da zelkaar nodig en voe te kun overleven der is te weinig kennis van us innerlijke leven de krachten dien us smeden zien tgegeven nie gegeven voe te zeggen oe dat zit, dus moewe zelve redeneren en dad ist... probeeret et dualisme van descartes te platsen in e meer modern triuniteit voe me te snappn we zien 1, olles e geheel zoender begrenzing mo we moent us nog her-inneren oe dawe moetn mens zien doe nie dom, zie geweune wien daj gie ziet want etwien anders zien is achteraf bekeken dadde nie en doe nie dom, en doe geweune wa daj gie doet want etwa anders doen is achteraf bekeken mo kroet ziet dus slim, doe wadaj vanbin in je voelt kuj nu werkelijk nog geevn om e estetische cool en ziet toch slim, beseft je woare zelvn zit vanbin en jezelvn zoekn deurt lange mo tist werd voe te vin ... ik en de ofgelopen euren, euren ofgeloopn minuten roendgedobberd en de wereld in mien ofgeslootn me kop gebroken over essentiele wijzes worup dat e vrage antwoord kriegt en oe da te bereiken en toen akket, kbesefte dak de zoektocht moestn starten en nie vragend in me kamer in me zetel zittn wachten de formule toet succes wos gin genie of gin talent mo doen waj daj moe doen in plekke van ter ossan over en woorden en wel kracht, mo doaden bluvn langer echoën dus zettek woorden om in doadn juste lik gepetto tverschil tussen idee, of e product van de verbeelding en e realistisch doel is nie veel meer dan oenderneming een actie gif reactie, je kriegt jen euren were deur te werken an je shit en nie azo mo te kopieern zied uniek, gelooft in wa daj doet en got dervoorn want oj wacht up antwoord up je vraagen ziej olang verloren doe nie dom, zie geweune wien daj gie ziet want etwien anders zien is achteraf bekeken dadde nie en doe nie dom, en doe geweune wa daj gie doet want etwa anders doen is achteraf bekeken mo kroet ziet dus slim, doe wadaj vanbin in je voelt kuj nu werkelijk nog geevn om e estetische cool en ziet toch slim, beseft je woare zelvn zit vanbin en jezelvn zoekn deurt lange mo tist werd voe te vin
9.
Annaconda 01:29
je kent anna wel, dad wos dad ene meisje in je klasse annabel of liesbeth zad e name die eur paste zis voer iedereen etwien anders, ssss e slange ze wurgt je met eur dodelijke charme je kent anna wel, nateurlik, je wost er zot van zie wos de reden daj zoveel te loate in je kot kwam de liefdesbrievn, beertjes en gedichtjes daj eur steurde worn blind voer et gegeven da ze eigelijk nie deugde je kent anna wel, je zie nog noois azo verliefd gewist zie wos de schakel die je lichaam me je ziel verbindt e joenge tiener mo je dacht ol an e nieuw gezin deur liefde blind gemakt toet up de dag daj moest upnieuw begin je kent anna wel, ze wos je eerste grote vlamme et type woa daj noois gin type up zoe meugen plakken woavoorn daj je zest je beste moatn zoe vergeetn toet daj gie vergeten werd en eur direct begon typeern je kent anna wel, ze deed je peizn an een engel je schrapte in je woordenboek deur vrijgezel en single jad ol vlinders in je buk get mo ng ginne die zo kriebeln toet daj deur et da ze steken en nie liefelijk wa kietelen je kent anna wel, der kost niemand an eur tippen de liefde van je leven, der wos niet voer up te vitten twos gedoan me tjoolderie der wos groend voe in te spitten voe te settlen, dus je settlede toet da ze je liet zitten .... aarggh biiitttcchhh tis nie makkelijk etwien te overgieten met vergif mor Anna kon da, ja anna kon da tis nie makkelijk etwien te overgieten me vergif mor Anna kon da (ja Anna kon da) tis nie makkelijk etwien te overgieten met vergif mor Anna kon da, ja anna kon da tis nie makkelijk etwien te overgieten me vergif mor Anna kon da en ze deed et
10.
Krup j'int oneindige konienhol, met Alice mee no woenderland .. of zoek je tevergeefs den utgang toet jen oendergang der zit gin geest mor e leegte in de woenderlamp dus investeer nie in de materie woa da je zoender kan krup j'int konienhol, met Alice mee no woenderland .. of zoek je tevergeefs den utgang toet jen oendergang der zit gin geest mor e leegte in de woenderlamp dus investeer nie in de materie woa da je zoender kan Hoe diepe wil je goan, oe verre wil je zakken de locoatie oenbekend, mo tis e heel endetje stappen en de weg zit vul me hindernissen, je moe ploegen deur de wildernis up zoek no je gevoeligste herinnering en olles daj ol wit moe weg, bagage overboord nu komt et neer up een emotioneel wisselwerk zwoare confrontoaties, beloaden situaties oe dieper daj go graven oe minder de varioaties in de oorzaken van de onderliggende frustraties en problemen en upgekropte herinneringn an de boasis van angst, woede, en de oengecontroleerde stroom van energie die deur je roast zonder een reden of da peiz je, of mak je iemand wies je mokke, je voader, jezelvn mo vanbin wit jet meer dan precies mo de schamte stoa voorlopig oengelooflijk in de weg dus volg me mee innet konienehol, kzie ook nog nie echt ver Krup j'int oneindige konienhol, met Alice mee no woenderland .. of zoek je tevergeefs den utgang toet jen oendergang der zit gin geest mor e leegte in de woenderlamp dus investeer nie in de materie woa da je zoender kan krup j'int konienhol, met Alice mee no woenderland .. of zoek je tevergeefs den utgang toet jen oendergang der zit gin geest mor e leegte in de woenderlamp dus investeer nie in de materie woa da je zoender kan BERASHIT, lat us begin biet begin GENESIS, zoekt achter zin in de zen SEPHIRA, we zien e dwoas int begin SHEKINAH, mo liefde ku je nie verblindn De deure toet konienhol, is een antrekkelijke poorte geheimzinnig, der is mor 1 van in ze soorte de toegang is vriewillig, de sleutel zit up slot ... der is gin tol, tis juste mo je keuze dat je kost de binnekant is prachtig, een echte reveloatie e boost voe't intellect en e prikkel voer inspiratie de wegen lieken glad, me nie te veel obstakels en om de zovele krusingn ej een of ander orakel der zien gloednieuwe impulsen en tis magisch qua spektakel ... et type zaken daj olene vient in fabels mo normoate dat konienehol verbriddert wordt de boane ossa smaller, en de omgeving vele killer twordt ossan interessanter, mo ook lastiger te trekken mo das lgisch want de waarheid et ook lelijke facetten dus int midden wilt den nelft were .. en toe vollet nog mee, de gevolgen kleine, iets minder zelfzeker et leven leiden met e dubbele gedachte ... een utblinker ol butn mor e sukkel in gedachten en de deurzetters zuchten tijdenst tstappen soms peizend da ze noois mir an de struggle van de tunnel gon ontsnappen de testen worden zwoarder, de vinger wiest no joen en tis de been'n nimn of eerlijk zien in wiene daj moe doen de schulden dragen en je transformeren nor e wezen da correspondeert met de universele stijl van leven Krup j'int oneindige konienhol, met Alice mee no woenderland .. of zoek je tevergeefs den utgang toet jen oendergang der zit gin geest mor e leegte in de woenderlamp dus investeer nie in de materie woa da je zoender kan krup j'int konienhol, met Alice mee no woenderland .. of zoek je tevergeefs den utgang toet jen oendergang der zit gin geest mor e leegte in de woenderlamp dus investeer nie in de materie woa da je zoender kan MALKUTH, up weg no de zon, oender et prisma ... eens voorbie daath ziej der binah swingt lanst de takken van de boom no de ziekant en briengt evenwicht met Neptunus's drietand Nu ist nog juste ik en gie, en verder ister niemand den uprit is bewandeld, anbeland in e nieuw land nu wordt de piele up je hoofd gericht en stap je in e panorama van je leven met e helder overzicht de dingn daj haat bie andern zien je eigen zwaktes dus je kut er nie tegen da ze blootgesteld zien bie een ander want zo ziet een ander ander daj gie eigenlijk nie anders ziet en da terwijl daj gie je beste doet voe te willen anders zien reflectie, analyze Theo Maassen zei et: zelfbedrog ist immuunsysteem van uze psyche niemand wit oe dat ie is... iedereen verbloemet voe ze zelvn pas int konienehol begun je delvn in de krochten en geweldige gewelven van je hersenpan toet up et punt gekomn van acceptoatie zo daj verder kan weg ut et konienhol, de wereld weer oentdekken en de lessen daj e meegekregen leern an de reste mo nie deur etwa te zeggen.. mor deur oe daj handelt oj de wereld wilt verbeetern moej jezevn eerst verandern tkonienehol is lastig, en tgene dat er achter komt nog arter mo de werking van je doaden ut em prachtig dus gif nie up en wit daj nie olene bezig ziet ik komn der juste ut en tis een oeneindige bezigheid .. mo ze zeggen soms dat't doel de weg zelf is dus wittik dad iedere stap dak zetten ol de nelft is Krup j'int konienhol, met Alice mee no woenderland .. of zoek je tevergeefs den utgang toet jen oendergang der zit gin geest mor e leegte in de woenderlamp dus investeer nie in de materie woa da je zoender kan krup j'int konienhol, met Alice mee no woenderland .. of zoek je tevergeefs den utgang toet jen oendergang der zit gin geest mor e leegte in de woenderlamp dus investeer nie in de materie woa da je zoender kan
11.
eest wost er leegte, mor olles wos ol aanwezig in potentie vor et updelen van het canvas in dimensies wos er juste mor intentie...de tied stoend efftjes stil en de rumte a nog nergens en begrenzing in de grote diepe waters, de kroon kwam wa later en van daarut geboren kwam de archetype vader en etwa later werd het vrouwlijke vervaordigd en domee de drie pilaoren toegewezen aan de oasem de bovenste triade, et eeste dualisme et latste, de tartarus is juste mo blokkoade dieper dan de diepste oceanen op de wereld moet je gaon voe jezelvn te kunnen vinden in de chaos dus doa goan we, reizen doen we nu in het astroale olle zintugen ofgezet voer energie te spaoren en olle limitaties te vermijden voe zo waarlijk me jen innerlijk te proaten, de werkelijkheid ervaoren niet lik dat ie liekt te zien, maar lik dat ie is oenbegrensd, allomvattend in de ollerdiepste zin van et woord, vibroatie, lichttransformoatie de pure metafysische structuur van de creatie 1 met de creator in de alleroogste graotie toegang tot een database met alle informaotie nie met logica maar zuivere imaginaotie goj de toegang vien toet 't paradies van eeuwige fluxaotie
12.
Tverhaal van Alexander, van Mehdi en Yassine Van Kimberly, van Ferideh, van Steven en van Jin Tverhaal van uze wereld zit verschooln achter gordien' up plekken woa da juste mo de echte zoekers ze kun vien Tverhaal van Sabrina, van Roderick en Boris Van Stijn en van Tina, van Jawad en van Dolores Tverhaal van uze wereld kuj nie snappn chronologisch want tis 1 en ol verweven met elkander deur emoties Verloren anekdotes van e zwerver in e steegsje verzwogen catastrofen in de kerkelijke sfeern verboden episodes ut us menselijk verleedn ... soms ist zoeken nor essentie in de leegte voe 't verhaal van uze wereld te kun vattn bie ze hoorns te oentleden toet gedachten en vervatten in e strofe ... der er is zoveel stof toet schrievn, mo geloof me dagelijks raken verhalen weggelachen of verloren .. zovele stemmen moen e genoegen en e stilte zoveel warmhartige kinders proeven de kilte van armoe, zoekt mor e naald in e hooiberg oj in je leevn noois tevoorn van naaldn goord et Vast in e doodlopend stratje zoender ende e heel vertrouwde plekke mor olene mor oenbekenden in je vriendengroep, je ziet olene en verdwaalt o niemand oog et voe de rode droad die lopt deur et verhaal van Jonathan, van Jason, van Wesley en Dorien van Jennifer, van Karim, van Pablo en Katrien Tverhaal van uze wereld zit verschooln achter gordien' up plekken woa da juste mo de echte zoekers ze kun vien tverhaal van Jamila, van Anthony en Floris van Mohammed en Rita, van Aurore en van Joris Tverhaal van uze wereld kuj nie snappen chronologisch want tis 1 en ol verweven met elkander deur emoties De joarlijkse verslagen van et geldtekort in Afrika Gevoarlijke bedragen kom terrecht in uze zwarte markt bezwoarende verdragen goegestemd en noois mir aangepast ... e mensenleven weggesmeten voer e habbekrats ... Jonathan en Jamal Talloze voorbeelden van menschen zoender een eigen verhaal toet up dit punt, Jonathan leeft in e doze moe slaapn in de schaduw van e dreigende neurose menshn peizn dat ie nood an geld et mor ie et wilt verhaal ut de doeken doen dat ie noois verteld et dad ist, en tleevn van Jamal kuw nie verstoan die joegn is letterlijk geboorn voer e leevn als kindsoldoat getraind voe angst te transformeren no woede en up blote voeten menshn zoeken voe te doden in de barre koede van een totaal verwaarloosde jeugd woa da zondes in de plekke kwaamn van iedere onschuldige deugd Tverhaal va, bepaalde menshn krieg gin aandacht we lustern nie genoeg ol ewe zeker wel e raakvlak Tverhaal va, bepaalde menshn krieg gin aandacht we zeggn wel da we willn elpen mo missen de daadkracht want we zien bezig met us eigen bepaalde manier van zoeken nor e persoonlijke heilige graal mo tis illusie... je ziet olene en verdwaalt o niemand oog et voe de rode droad in je verhaal Kzoe Wiln Weten, worom da niemand oog et voer een ander mor oj klapt over geluk oed je jen oge up een ander Kzoe Wiln Weten, worom, dak te weinig stoppn me klappn en zo ervoaringen van een ander missen die me kun verassen Kzoe Wiln Weten, o mien verhaal de moeite is voe te lezen of dat juste lege alineas bevat en leestekens Kzoe Wiln Weten... oe kukke de menshn echt begriepen mo Kzoe Nie Weten wa te doen en dorom dakke teksten schrieven voe Jeroen, voe Gregorie, voe David en Yasmien Voe Alister en Peter, voe Seba en Aline Tverhaal van uze wereld zit verschooln achter gordien' up plekken woa da juste mo de echte zoekers ze kun vien Tverhaal van Aleesha, van Samuel en Rob van Dieter en van Castro, van Michael en Kristoff Tverhaal van uze wereld is een epos zonder plot met oentelboare fragmenten dien der nooit zien ingekomn
13.
Beste, tis nu ol effkes daw elkander en moen missn mo voe mien is da noois anders gewist dus lat me toe je ffkes ut te leggen zodaj loater nie moe begun gissen achter oe dat zoe kun zien zodaj zoe weetn oe dat zit Kleine kerel, gelukkig, me vele vraagtekens achter ieder oeksje zieke weer e nieuw verhaal steken Papa, papa, kom kiekn, kom kiekn, papa papa kom, "ja wacht, papa is bezig", "pff verzeekn me wa stoms" peizik vanbin, mo voe de reste is mien papa nummer 1 soms e bitje up ze zelvn mo ze liefde is gemeend loater willekik dezeste board en va me voader e stoere kerel zien en nie benauwd mi zie va woater ...mo papa wos niemi zo aandachtsvol lik vroeger ka vele aandacht nodig, mo kreegn nie wa dak vroegen je verdween bitje bie bitje in de stilte meer nor achter toet de dag daj gie verdween wos en ik bleevn oleen achter der zien ossa wel reedns mo begriep je dak da toene nie begrepen en nu dakt begriepen dakket nie mi weetn ist ethisch voe je kind een jaar en 6 moand te vergeten voe toe nomekir geweune te passeren.. " euh hey sam" Knimt je nie kwalijk, tleevn go nie vlot voe niemand mo da wilt ook zeggn dat een ander ook vecht e nie jankt Soms ak momenten dakkik wel kosten bleten der wos niemand voe me telpen ok men eeste ki ging scheern Gon voetbaln me je voader, vergit et mo, tis solo vanaf nu ist af en toe gedachten upaaln bie e foto der is nie zovele daj me mee kost geven in me leven peizik soms, mo wad da noois gebeurt is int verleden bluft ook oengeweetn e poar joar loater, we kwaamn weer in contact mor eigenlijk olene mo volgens e moandelijks contract de eerste zoaterdag van elke moand was up visite voe mie wos da ofwisseling, me moeder voenet spietig we werden hechter, der wos sprake van e zeune en e voader, en ook ergens e familiale connectie misschien een upleving, e zicht up een erkansing e tweede ki proberen o me voader wil me pa zien dien 1ne dag per moand wos soms e goe beleving en soms geweun wa tiedverdrief woarin dakke in meeging mo langzaman begon et meer geliekn up verveling want je eigen leven start en je verandert van omgeving kwordn volwassen en dus ook individueel de moandelijkse afspraak werd semestrieel toet dat ie nomeki verbrak van ol mien kant toegegeven zoender boe of ba, zoender e salu of tata mo kan gin tied niemi voe mensh die gin tied addn voe mien up de momenten da ze der uit e principe moestn zien dus vant zeste laken, nu ziemi ol wa joarn verder en de band weergalmt olene lik een echo in de verte nu ek joen verloatn, ej dezelfde symptoomn, das geliekoardig, mo de appel rolt soms ver van de boom dus ik kwiln nie dezeste foute maken die mien e getekend int verleden dus bie deze, ziek je binnekort wel were Wraak is gin gerecht daj niemand wilt serveren voe tzeste geld moej ooit vant dezeste taloor eten Doe je best voe menshn oois te kun vergeven nie vergeten, want leern doe je best ut et verleden Woede is nie makkelijk just te kanaliseern lat je nie vangn an kort succes mo leert anticipeern oj leert van de fouten bie jezevln taccepteern goj de menshn rondom joen ol vele meer gon apprecieern
14.
Kleine dingn 04:05
wie stot er soms nog stille bie de kleine dingn int leven schienkt andacht an de zaken dawe veels te rap vergeten wien vertelt er teegn e moat wat dat ie em voer em betekent en wien gift er gin excuses mir op vragen mor e reden tzalwel ik nie zien... kbetrapn me soms up nihilisme in men eigen wereld verre weg van enig realisme koedn me bezig me onnuttige praktieken verarmeren me ziele soms in plekke van em te gunstig te veriekn soms peizik nie an olles en vergittik tessentiele soms doeke nie genoeg en bitje loater doek te vele kzien e mens, me fouten lik e ander mo kgeloovn dat an mien is voe mezelvn van die blunders te beroven mo ti nie makkelik te geloovn oj omringd ziet deur miserie mo de hoop ut oog verliezen makt je blind voe ze remedie heel de wereld no de knoppen der is indelings hysterie en de oorzaak van dad olles is nog minder e mysterie .... we zien ollemaal up zoek no geluk we slaagn der nie ossan in mo we doen of dat lukt ..mo gon oender lagen oenbegrepen woede gebukt omdad uze moatschapie je van ol je behoeftes oentrukt mo desondanks, ist wieder die wa meer effort moen steken in de kwaliteit van de momenten dawe ier besteden want tis erg, ow olles dawe en begun negeren en pas loater owet kwiet zien kun de woarde apprecieren Kun der nie tegen, tis echt bescheten oe dakkee soms gin tied en voe de kleine dingn int leven zie mo zeekn, kvoeln me verlegen oe dakke soms gin tied en voe de menshn die om me geevn Kun der nie tegen, tvoelt echt benepen oe dakkee soms gin tied en voe te kiekn nat verleden de lessen zien gegeven mo deur weinig goed begrepen en deure andere vergeten, we zien ollemaal oenwetend wie stot er soms ng stille bie de kracht van de planete de wereld roendom us is Galactische magnete de nateur zit vul me wezens... barst van leven mo soms voelik me gevangn in e gefabriceerde leegte tussen machinale regels, voorbepaalde wegels geplaveid me volsche keien die niet bereiken mor in cirkeltjes bewegen, met oenderweg genoeg vertier anwezig iedere meter daj vorut got is e stap die niet betekend ze maakn us wies dan uze ideeën us beperken mo tis werkn voe te leevn, nie leevn voe te werkn Arbeit macht nicht frei das seine regeln des stärkeren kunt helegans nie an en up e dag steekn we de fik derin ... de hele moatschappieje boadend in vernieling en e eerste grote stap nor e genoodzaakte hernieuwing owe tope niemi werkn an e collectieve coma gow ontwaken in e wereld met een oengekend aroma Kun der nie tegen, tis echt bescheten oe damme soms gin tied en voe de kleine dingn int leven zie mo zeekn, kvoeln me verlegen oe damme soms gin tied en voe de menshn die om us geevn Kun der nie tegen, tvoelt echt benepen oe damme soms gin tied en voe te kiekn nat verleden de lessen zien gegeven mo deur weinig goed begrepen en deure andere vergeten, we zien ollemaal oenwetend ke me leevn in me andn, en kweetn wa dak wiln bereikn tgot om zien wien daj gie ziet en nie azo mo tcoolste faken authentiek, e ruwe diamante die voet rapen ligt probeert type ammunitie te kiezen die oentwapend is we moen sociaal zien, de medemens nie mijden mo proberen voer in samenwerking meer te kun bereiken tope strijden voe de wereld te genezen van de kwaaln da wieder losgeloaten en vanaf us menselijk verhaal tis an us, an wieder voe de boel weer up te lappen en nie doen lik daje neuze bloed mo zetten van die stappen no vorutgang, de band me de nateur upnieuw oentdekken en ki peizn an wa dawe ol verkopen in de rekken verpakkingen voe verpakking voe verpakking van producten use basis noodigheden zien vervangn gewist deur luxe tis verspilling, mo der is nog tied voer e behandeling dus loatn we topewerken an e wereld van verandering
15.
Zwoardduel 02:58
Ey Samoerai, komaan, je flow moe bloazn lik ventiloaters doe mor e sprintje en verbin je zin vanbin zoender blokkoades briengt die zwoare brag en boast van ut et krocht der inspiroatie en vermorzelt elke cypher in rotoatie luster nie no wat ie zegt, bie rap droai et om de inoed van je tekst en om de consequenties van de rode droad in ol je tracks je moe beelden portreteern, 't leevn reduceren toet wa regels en tegliekertied e meerwoarde creëeren ja verzeekn, komaan, rap is vul en van de stroatn tdroait om oe daj shit vertelt en om de multis in je ploatn tgot om wacke rappers dissen en de mic lyrisch kleineren rap is nie gemakt voe juste mo te klagen overt leven excuseer, tis vele meer dan klagen overt leven tis menshen raken met ol de verhaaln daj et geschreevn tis e joenge kerel hoop en inspiroatie kun doneern tis e supergoe manier voe je frustroatie te bezweern blablablabla, hiphop is zo grimey lik de gote probeer mo me balades voer e cypher in te loopn doe nie dom en stikt e bitje animoatie in je raps en fuck je mening over olles, oedet echt! wel tis nie dak je zwoar wiln gon beledigen mo echter dan emoties in je tracks vien je gie etwien vernederen ik dacht daw me rap de menshn tope wildn kriegn mor oj juste brag en boast toe goj nie vele man beriekn mien beledigen, iK snappn nie worom daj da zegt je zoe nog gin punchlines schrieven in e thesis over battlerap hiphop is ard, en droait om ossa innoveren mics kraken, vibes maken, nu gok stoppn me discusieern ja tzoe best zien, der volt nie echt goed te argumenteern tegen iemand die benauwd is voe zezelvn lyrisch bloot te geevn ejt goort samoerai, khoopn ergens van nie want kun gin klein bitje begripen wa ey ey tmeug nu gedoan zien met nutteloze gesprekken te voeren in me kop kgon ik zelve wel beslissen over wukke dak gon droppn ziet toch olletwee e bitje meer neutraal in junder mening zoender eenziedig te peizn, toek ek niet an junder mening soms rap ek metafoorn, similies en anastrofes soms beperk ek me toet juste me persoonlijke kapsones soms doek didde soms doek dadde hiphop is nog vele meer dan inoed of poëtisch ieder zinne in te pakken tis me leevn, tomhelst et hele spectrum van de tekst politiek getint, moreel verblind of simpelweg uprecht brag en boasten verzen smoekn loatn we elk geweun geloovn in us eigen dingn en anderen alvast respect toogn oj wilt hiphop definieern toen ziej ergens nie goe bezig want tis veel te veel voe up te somn en tgroei nog bie int heden dus tis vriendelijk daj gieder twee me ergens mee wilt elpen mo zolange dat azo gebeurt doeket wel up mezelvn
16.
Kgroeide up in e normaal gezin, mo oe normaal is e normaal gezin o Pa achter vuf joar een ander vrouw dan Ma bemint nomeki, moestik zoender boe of ba me kamer in en oorde ke toet boovn oe da volwassen menshn kalme zin teurde nie lange of de setting wos veranderd pa wos weg en moeder bleef olene met eur zeune achter twos nie ossa maklijk mo ke noois gevoar gelopen ol wast lastig deed Ma olles voe de endjes an mekoar te knoopn int lager aalde ke geslaagde resultoaten kwos rap me woorden dus ik makte rappe nieuwe moatn butnkomn wos zalig, ken me nimmer verveeld en ol dak deedn wos meisjes plaagn en tikkertje speeln tleevn wos simpel, nog gin besef van geld of van de crisis tergste da gebeurde wos daj stickers kwiet wos van Panini twa kleins lik marbels makte mie supergelukkig mo de klokke stoa nie stille en tleevn wordt ossan drukker Nostalgie, kmisn die oenschuldigheid van vroeger men enigste nachtmerries kwaamn van freddy kruger mo tleevn stoa nie stille, je wordt oeder en beseft daj e grote last moe draagn up je schoeders Nostalgie, kmisn die oenschuldigheid van vroeger men enigste nachtmerries kwaamn van freddy kruger mo tleevn stoa nie stille, je wordt oeder en beseft daj e grote last moe draagn up je schoeders de middelboare schole wos e heel andere wereld der worn gin joengens mi, iedere joengn wos nu e kerel en kerels kriegn oogn voe de meisjes in de klasse en tzin gin geweune meisjes mi mo meisjes me veel klasse de speelplekke werd de spot voe zaken te bespreken en der werd niemi gespeeld.. mo nor elkoar gekeken groeptjes werden bendes met elk een eigen gedacht niemi heel de klasse tope, je wos dit of je wos dat je wos gabber, of skater, en ot er twien jaloes werd up wien daj gie wos toen wos je nomekir e grote faker kherinnern me dak zelve werk up schole en verwaarloosd da wos belange nie zo van belang lik men imago je draagt jen eerste maskers, gedraagt je lik twien anders ...mo crëert up da moment ook wel een individueel karakter dus ik worn gin skater of e gabber ik worn e hiphopper, want da voenik vele straver teksten dak begreepn, dakke kost an relateern van de 1ste ki dakt oorde wosik helegans bezeten nu ak een echte reden voe me schoolwerk nie te maken want kwos hele dagen bezig me me teksten bie te schaavn koendekte alchohol en ke wel lekker wa gezoopn e por kir ziek verliefd gewist, me erte werd gebroken oj tiener ziet ist kiezen tussen solo of de massa en ist nie zo simpel mi lik daj als kind ossan gedacht ad Nostalgie, kmisn die oenschuldigheid van vroeger men enigste nachtmerries kwaamn van freddy kruger mo tleevn stoa nie stille, je wordt oeder en beseft daj e grote last moe draagn up je schoeders Kworn kloar voe te vertrekken nor een ander stad Gent, kwaam terrecht in een oenbekende habbitat overol studenten, pita koten ,night shops tsoort millieu woadat de gemiddelde burger high wordt studeren vlotte nie, kworn eindelijk bewust van wien da vrijheid wos en nu moestik em ofgeevn, kostet nie Grafisch designer, e richting kiezen uit noodzaak nie geintreseerd in wa dak deedn wos vast en zeekn den oorzaak dak faalde voe me vakken, mo kwerkte an e meesterwerk me meisje en muziek kwam vanaf da moment upn 1ste plek kbesefte, dak mezelvn nog nie deftig kende dus begon ek an e zoektocht die leidde no't oenbekende ...kzochtn overol nor antwoordn up vraagn worom dakke mezelvn soms zo roekeloos gedraagn wie zienke ? wa wil ik ? wa doeke me me leven vele teksten neergepend en nog meer boeken ek gelezen en beseft, dat antwoordn up me vraagn in de regel der up nere komn dak eerlijk durvn kiekn in de spegel wen zovele potentie, we moe weggon van de kudde en up da moment komt de realiteit me wakkerschudden won up us zelvn weun, de rekeningn moetn betaald zien de sleur krupt in je leven toet dajt zest begunt normaal vien je job nimt zoveel tied weg van je passies en je hobbies mor oj roend wilt komt int leven ej nie echt een ander optie de moatschappij is roare, heel de wereld liekt oneerlijk vele schone menschen mor under gedrag is soms zo lelijk Mo tis moeilijk, iedereen is medeplichtig en oe oed je in e oengebalanceerde wereld nog twa evenwichtig oj kind wos leek je leven vrie van zorgen iedere dag wos uitkieken nor e nieuwe morgen mor als twintiger ist zoeken no je plekke in de kosmos en toet daj de puzzels oplost zitn duplossiengn verborgn Nostalgie, kmisn die oenschuldigheid van vroeger men enigste nachtmerries kwaamn van freddy kruger mo tleevn stoa nie stille, je wordt oeder en beseft daj e grote last moe draagn up je schoeders Nostalgie, kmisn die oenschuldigheid van vroeger men enigste nachtmerries kwaamn van freddy kruger mo tleevn stoa nie stille, je wordt oeder en beseft daj e grote last moe draagn up je schoeders

about

Met een handvol nieuwe nummers en reeds gekende tracks als ‘Nostalgie’, ‘Toren van Babel’ en ‘’t Verhaal van uze wereld’ neemt Samoerai de luisteraar mee op een odyssee doorheen zijn psyche.
Samoerai of Phatmark zijn niet verantwoordelijk voor het gepaarde denkproces dat de kop kan opsteken wanneer u te lang blijft luisteren naar deze muziek. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele openbaringen of plotse gedragsstoornissen.U bent gewaarschuwd!

credits

released November 11, 2013

Track 1, 2, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16 Produced by Samoerai
Track 4 Produced by Vinyltwist
Track 5 Produced by Oracledagoldsmif
Track 8 Produced by Jack Terrer
Track 9 Produced by AlwaysBlunted
Track 10 Produced by Illusive
Track 14 Produced by RedRum

Artwork by Stoney

Thanks to all the people who helped throughout the project!

license

all rights reserved

tags

about

Phatmark Collective Belgium

Welcome to the Phatmark Collective Bandcamp. We hope you enjoy the music.

contact / help

Contact Phatmark Collective

Streaming and
Download help

Shipping and returns

Redeem code

Report this album or account

If you like Muzikale Renaissance, you may also like: