Muzikale Renaissance

by Samoerai

/
  • Streaming + Download

    Purchasable with gift card

     

1.
2.
05:27
3.
4.
5.
6.
03:42
7.
02:21
8.
04:10
9.
01:29
10.
11.
12.
13.
14.
04:05
15.
02:58
16.

about

Met een handvol nieuwe nummers en reeds gekende tracks als ‘Nostalgie’, ‘Toren van Babel’ en ‘’t Verhaal van uze wereld’ neemt Samoerai de luisteraar mee op een odyssee doorheen zijn psyche.
Samoerai of Phatmark zijn niet verantwoordelijk voor het gepaarde denkproces dat de kop kan opsteken wanneer u te lang blijft luisteren naar deze muziek. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele openbaringen of plotse gedragsstoornissen.U bent gewaarschuwd!

credits

released November 11, 2013

Track 1, 2, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16 Produced by Samoerai
Track 4 Produced by Vinyltwist
Track 5 Produced by Oracledagoldsmif
Track 8 Produced by Jack Terrer
Track 9 Produced by AlwaysBlunted
Track 10 Produced by Illusive
Track 14 Produced by RedRum

Artwork by Stoney

Thanks to all the people who helped throughout the project!

license

all rights reserved

tags

about

Phatmark Collective Belgium

Welcome to the Phatmark Collective Bandcamp. We hope you enjoy the music. Make sure to check out the latest releases and updates on our website

contact / help

Contact Phatmark Collective

Streaming and
Download help

Shipping and returns

Redeem code

Report this album or account

Track Name: Victor Werker
Me raps zien nie legendoarisch mo kverzeekrn de menshn da ze van diep zien
ze zie nie leeg-en-doar-is de reden da ze geliefd zien
bie't kleine publiek, omda ze meer dan tekst up beat zien
tis meer da muziek, tis lik e heel uprechte speech schrievn

Jezelvn blootnleggn, briengt e meerwoarde
olles goed an boord leggen lik ervoaren zeevoarders
jot ant langste koord trekken lik mandevlechters in Java
oj je ziel in tracks stikt en gin nummers makt voer aandacht

Hip-Hop is e kunst, me pen is e rots
diepe vanbin zit er e zuver standbeeld in verstopt
mo met de tact van Michelangelo bewerkek de steen
...en de chaos is nomekir een upmerklijk geheel

Kzie e bouwer, gin vrieje metseloar, mo bruggelegger
kmaakn goe gebruk van d'open ruimte lik e dubbeldekker
kscheppen leven volgens de procedeure van Victor Werker
en t'silhouet van t'alfabet wordt pitoresker

De letters flustern regels dak nog noois hoord en
mo dak snappen upt moment dak ze zelve verwoord en
tis magisch, me schriefproccess is ergens exemploarisch
voer e kunstoar want oenderweg ziek oengerept extoatisch


.... Kzien een architect met de taal
soms spittik simpel, soms een ingewikkeld verhaal
soms spittik rimpels, int woater van e stilligende zaal
en voelik de trilling van de bassn in men oorkanaal

... en die ervoaring deeln we tope
vanaf nu zie wieder oenderling verboend deur diene strofe
dus ik heetn junder welkom bie den eerste episode
van e samoerai op zoek no woarheid in de bushido code
Track Name: Nostalgie
Kgroeide up in e normaal gezin, mo oe normaal is e normaal gezin
o Pa achter vuf joar een ander vrouw dan Ma bemint
nomeki, moestik zoender boe of ba me kamer in
en oorde ke toet boovn oe da volwassen menshn kalme zin

teurde nie lange of de setting wos veranderd
pa wos weg en moeder bleef olene met eur zeune achter
twos nie ossa maklijk mo ke noois gevoar gelopen
ol wast lastig deed Ma olles voe de endjes an mekoar te knoopn

int lager aalde ke geslaagde resultoaten
kwos rap me woorden dus ik makte rappe nieuwe moatn
butnkomn wos zalig, ken me nimmer verveeld
en ol dak deedn wos meisjes plaagn en tikkertje speeln

tleevn wos simpel, nog gin besef van geld of van de crisis
tergste da gebeurde wos daj stickers kwiet wos van Panini
twa kleins lik marbels makte mie supergelukkig
mo de klokke stoa nie stille en tleevn wordt ossan drukker


Nostalgie, kmisn die oenschuldigheid van vroeger
men enigste nachtmerries kwaamn van freddy kruger
mo tleevn stoa nie stille, je wordt oeder
en beseft daj e grote last moe draagn up je schoeders

Nostalgie, kmisn die oenschuldigheid van vroeger
men enigste nachtmerries kwaamn van freddy kruger
mo tleevn stoa nie stille, je wordt oeder
en beseft daj e grote last moe draagn up je schoeders


de middelboare schole wos e heel andere wereld
der worn gin joengens mi, iedere joengn wos nu e kerel
en kerels kriegn oogn voe de meisjes in de klasse
en tzin gin geweune meisjes mi mo meisjes me veel klasse

de speelplekke werd de spot voe zaken te bespreken
en der werd niemi gespeeld.. mo nor elkoar gekeken
groeptjes werden bendes met elk een eigen gedacht
niemi heel de klasse tope, je wos dit of je wos dat

je wos gabber, of skater, en ot er twien jaloes werd up wien daj gie wos
toen wos je nomekir e grote faker
kherinnern me dak zelve werk up schole en verwaarloosd
da wos belange nie zo van belang lik men imago

je draagt jen eerste maskers, gedraagt je lik twien anders
...mo crëert up da moment ook wel een individueel karakter
dus ik worn gin skater of e gabber
ik worn e hiphopper, want da voenik vele straver

teksten dak begreepn, dakke kost an relateern
van de 1ste ki dakt oorde wosik helegans bezeten
nu ak een echte reden voe me schoolwerk nie te maken
want kwos hele dagen bezig me me teksten bie te schaavn

koendekte alchohol en ke wel lekker wa gezoopn
e por kir ziek verliefd gewist, me erte werd gebroken
oj tiener ziet ist kiezen tussen solo of de massa
en ist nie zo simpel mi lik daj als kind ossan gedacht ad


Nostalgie, kmisn die oenschuldigheid van vroeger
men enigste nachtmerries kwaamn van freddy kruger
mo tleevn stoa nie stille, je wordt oeder
en beseft daj e grote last moe draagn up je schoeders


Kworn kloar voe te vertrekken nor een ander stad
Gent, kwaam terrecht in een oenbekende habbitat
overol studenten, pita koten ,night shops
tsoort millieu woadat de gemiddelde burger high wordt

studeren vlotte nie, kworn eindelijk bewust van wien da vrijheid wos
en nu moestik em ofgeevn, kostet nie
Grafisch designer, e richting kiezen uit noodzaak
nie geintreseerd in wa dak deedn wos vast en zeekn den oorzaak

dak faalde voe me vakken, mo kwerkte an e meesterwerk
me meisje en muziek kwam vanaf da moment upn 1ste plek
kbesefte, dak mezelvn nog nie deftig kende
dus begon ek an e zoektocht die leidde no't oenbekende

...kzochtn overol nor antwoordn up vraagn
worom dakke mezelvn soms zo roekeloos gedraagn
wie zienke ? wa wil ik ? wa doeke me me leven
vele teksten neergepend en nog meer boeken ek gelezen

en beseft, dat antwoordn up me vraagn in de regel
der up nere komn dak eerlijk durvn kiekn in de spegel
wen zovele potentie, we moe weggon van de kudde
en up da moment komt de realiteit me wakkerschudden

won up us zelvn weun, de rekeningn moetn betaald zien
de sleur krupt in je leven toet dajt zest begunt normaal vien
je job nimt zoveel tied weg van je passies en je hobbies
mor oj roend wilt komt int leven ej nie echt een ander optie

de moatschappij is roare, heel de wereld liekt oneerlijk
vele schone menschen mor under gedrag is soms zo lelijk
Mo tis moeilijk, iedereen is medeplichtig
en oe oed je in e oengebalanceerde wereld nog twa evenwichtig

oj kind wos leek je leven vrie van zorgen
iedere dag wos uitkieken nor e nieuwe morgen
mor als twintiger ist zoeken no je plekke in de kosmos
en toet daj de puzzels oplost zitn duplossiengn verborgn


Nostalgie, kmisn die oenschuldigheid van vroeger
men enigste nachtmerries kwaamn van freddy kruger
mo tleevn stoa nie stille, je wordt oeder
en beseft daj e grote last moe draagn up je schoeders

Nostalgie, kmisn die oenschuldigheid van vroeger
men enigste nachtmerries kwaamn van freddy kruger
mo tleevn stoa nie stille, je wordt oeder
en beseft daj e grote last moe draagn up je schoeders
Track Name: Toren van Babel
Iedereen zit zoender da zet weetn in de Trumanshow
stoarend no de hemel en de oenzichtboare koepelbouw
zoedn us int doenker, weinig wordt us toevertrouwd
gin woender dawe slapen we zien ollemale moegesjouwd

eeuwn van oenderdrukking, en nu peizn we dawe vrie zie
omdamme zelve kun bepaaln wat dame zien up televisie
mo de media, de moderne rattevanger van hameln
is ier juste mo voer iedereen bliendelings te verzaameln

angst en verdriet kuj verspreidn via kabels
dus da doeje je verkopt je medemenschn liever fabels
dan de woarheid, want voe de woarheid willn ze nie betalen
menshn wordn juste nog mor angesproken deur reclame

olles is gephotoshopt en digitaal veranderd
volshe beeldn van de wereld maakn ol de menschn angstig
we krupn achter maskers want azo voeln wus wa beter
mo de mens derachter zit teveel gefocused up gebreken

Niemand moe mie zeggen wa dak wel en nie kun worden
want ik zien ol zoveel meer, en der zit nog zoveel verborgen
ik vechtn nie voer etwien die nie zoe vechtn voer ik
ik vechtn voe me recht voer echt te zeggn wat dat in me zit


We zien ollemaal up dool in de cultuur van de verdwaling
de logica ontbrikt er, dus we vluchten in verslaving
miscommunicoatie tussen mens en us sociaal systeem
is de verklaoring waarom dat e toren is van Babel

We zien ollemaal up dool in de cultuur van de verdwaling
de logica ontbrikt er, dus we vluchten in verslaving
miscommunicoatie tussen mens en us sociaal systeem
is de verklaoring waarom dat e toren is van Babel


tlveevn is verwarrend, ik kweenie wuk te kiezen
ti mo just oj gin geduldt et dajet ku verliezen
je moet ossan ofzien voer e bitje te genieten
tmeeste zeer veroorzaak je bie geliefden

de moatschappie et zwoard van Damocles boovn em hangn
der komt gin ende an de dagelijkse krachtmeting tusshn david en goliath
de woarheid lopt geblinddoekt door de stroaten van de grote stad
olle moment kut misgoan en toe zitn wol in den oorlog vast

reclames liekn oenschuldig
beist dat de oenderliggende gedachte kwoadoardig vermenigvuldigt
Jupiler, Mannen weten Waarom,
mor o ze vragen worom,? up e serieuze vrage bluf jet antwoord schuldig

Nutteloze informatie oedn we bie...lik souvenirs
mo diengn dien echt belangrijk zien ontoedn we nie
en ollemale zoewe toch e bitje moen gezoender zie
wa meer no butn komn en nie verslaafd an de computer zien

woedn 2 secondn stilte.....
.... voe de menshn die moe leven in de kilte
de winter deurt te lange, de upvangshuzen vul
mo wieder vuln us leven met de dagelijkse flauwekul

wen gin benul, oeveel erger dat ku zien dan dat ol is
mor ow nie upassen oedawe bezig zien toen loppet mis
ze maaknt us nie makkelijk, mo wieder en de keuze
..ze kun us nie verplichten voe te loopn met de meute

dus lat je iphone thus liggn, en zet je laptop of
we spreek of int park, wedden dat supergezellig wordt
we gi nood an ol die nieuwe technologische facetten
mor an diepgang in us leevn, psychologische gesprekkn

e goe balanse vien tusshn serieus en lekker luchtig
e kanse voe je leevn an te pakkn ej elke nuchtend
dus lat je nie manipuleren deur de grote massa
en zied eerlik me jezelvn, trekt lessn ut je karma

kiekt in de spegel en anvoard daj soms ook mis zit
dat leven ups en down bevat mo dat geweun e rit is
soms moej zelve warmte verspreiden up kille dagen
oj ossan geliek wilt en ist moeilijk voe verschil te maken


We zien ollemaal up dool in de cultuur van de verdwaling
de logica ontbrikt er, dus we vluchten in verslaving
miscommunicoatie tussen mens en us sociaal systeem
is de verklaoring waarom dat e toren is van Babel

We zien ollemaal up dool in de cultuur van de verdwaling
de logica ontbrikt er, dus we vluchten in verslaving
miscommunicoatie tussen mens en us sociaal systeem
is de verklaoring waarom dat e toren is van Babel
Track Name: Muzikale Renaissance
we groeien ollemale up me probleemn
ol ej geld genoeg of geld tekort je kut der va spreekn
iedereen vergit wel af en toe ki tnut va ze leevn
en zie gi reedns mi voer oois nog no geluk te go streevn

goe en slichte fasen, je komt zoender twiefel
vast te zitten tusshn extreemn, tgo va goe no slichte dagen
je zie moe van j'up te jaagn voer e kluchtig systeem
met de grotste prestoatie de mensen up te juttn me tv's

...Woa, zie we, mee bezig, ik kun niemi mee
on zunder geld gon investeren in corrupte ideeën
terwijl da menshn dak we ken zoender e dubbele pre
wel dubbel zoveel getroffen zien, behandeld lik e kudde vee

int joar 2000 ofzo et ol e nummer gekregen
binnekort e barcode up je rugge geschreevn
tis omslachtig, oe da ze no consumptie ku streevn
ot oleen een omhulsel is die nietn vult mo go leegn


Muzikale renaissance, de hip-hop ergeboorte
whut whut, der is mor 1 van in ze soorte
Muzikale renaissance, de rap-reïncarnoatie
whut whut, tracks met inoed in rotoatie

Muzikale renaissance, de hip-hop ergeboorte
whut whut, der is mor 1 van in ze soorte
Muzikale renaissance, de rap-reïncarnoatie


Soms is me leevn e lawine en up andere momenten ist e geiser
soms ziek mister nonchalant en soms e bitje te veeleisend
extreme piekn en daaln, evenwicht verre te zoeken
en soms klopt et platje heel en is olles oe dat zoe moetn

tis e lus, e cyclus voer exact te zien
et enige dat echt constant bluft in de wereld is de verandering
dus lat et zien, lat je voeren up de golven
nimmet leevn oe dat komt zoender te vloeken up gevolgen

van je doaden, leert ut situaties en ervoaring
en doe nie lik dan de meeste van us doen mo stot in
voe je gedrag en wa dad dad ol van miserie met em meebriengt
tracht te groeien in wien daj ziet en doe gin scha an jen omgeving

apen met e goeden ring, ezels in e leeuwevel
woedn us voral bezig met et spelen van dad ene spel
niemand e nog zwaktes of gebreken, iedereen is fel
of zeggen ze, de moatschappie verzwoart oender e wreed gezwel

kanker, celln die deur middel van e destructief patroon
de levenswandel gon verstoorn van een ander
en zo zien der vele, ze combineren en groeperen
voer in massa zwakke exemploaren te kun isoleren

...vraagt jen of... woa zieme mee bezig
...ow de fundamenten van us leven zien vergeten
...vraagt jen of, woa zieme mee bezig
owe de basisprincipes van us leven nie mi weetn of negeern


Muzikale renaissance, de hip-hop ergeboorte
whut whut, der is mor 1 van in ze soorte
Muzikale renaissance, de rap-reïncarnoatie
whut whut, tracks met inoed in rotoatie

Muzikale renaissance, de hip-hop ergeboorte
whut whut, der is mor 1 van in ze soorte
Muzikale renaissance, de rap-reïncarnoatie
whut whut, tracks met inoed in rotoatie
Track Name: Schaaknovelle
Zwort-Wit, Zwort-Wit

Zwort-Wit, Zwort-Wit

Zwort-Wit, Zwort-Wit

Zwort-Wit, Zwort-Wit


Ant begin van de rit, zit
ieder elk volgens de hierarchie opgestapeld, met e wapen int gelid
in de doze, kloar voe up de koninklijke zebrapaden te bepalen
in wukke mate daj de strijd verloochent

of verzilverd, bechoogel je de tegenstand
of krup je achter schilden is je offensief
je defensief of handel je wa wilder
nis hindernis, perden up de prairie
mo gin flusteroar te vien te midden van de ol de miserie

64 Vakken, Begrenzing in dimensie,
mo deurt et aantal stappen ist oneindig in essentie
zit je veilig in je heiligdom of als pion vanvoorn
ziej geboorn als toren of loper voe de keuning

seriemoorden int belang van je kleur
tlandschap zwort-wit, nergens grieze stroken mi te bespeuren
de keuze ligt nie bie de stukken mo de speler
mo naarmaote dat de speler bluf speeln speeln de stukkn stukken beter


Zwort-Wit, Zwort-Wit

Zwort-Wit, Zwort-Wit

Zwort-Wit, Zwort-Wit

Zwort-Wit, Zwort-Witworom dat schaken liekt upt tleven ?
et leven liekt up schaken, vraaget kasparov en wacht nie up een antwoord
den overkant berieken is volledig oenverantwoord
e korte promovering, patronen worden patron's

en vergeetn under omgeving tis e schok voe je beleving
oj nie voorbereid ziet up wa dad e positie met em meebriengt
... verlies jezev derin voe der ooit ut te kun win
en zet je hoop nie enkel up e goe begin

want et einde is voor ieder identiek
oenderweg komt de oentdekking van magie en de mystiek,
tis et spel zelf die et doel omhelst, niet de sluwe tactiek
dus doe je best, iedereen wordt up et einde van de cyclus

ut et circus weggenomen en komt oengeacht tverloop van et spel
terrecht in de doos tussen ol de rest
dus de les, ginne les, luster nie no wa dak zeg
mo peist voral meer voe je eigen en vergit nu mo de track


Zwort-Wit, Zwort-Wit

Zwort-Wit, Zwort-Wit

Zwort-Wit, Zwort-Wit

Zwort-Wit, Zwort-Wit
Track Name: Nie Speciaal
Aangenaam, ik zien samoerai, mo zeg geweune sam
nie te veel speciaals an ik geweun zo simpel of dat kan
ken interesses in muziek, de menshn en de wereld
en kgenieten evenvele van de schelpe of de perel

kwerkte in delhaize, verantwoordelijk voe weinig
kschrievn soms wa stoms omdak geweun me schrievn wa bereiken
kmixen ol me tracks of up de laptop van me mokke
en me mic stoat in me living tusshen boeken en kookpotten

cd's upgenoom oender toeziend oog
van me katte en daanwezigheid van vele wolken rook
gin special shit of nietn, kzie me booth nog ant bouwn
tcompresseren van me vocals doek in cool edit pro

me raps zien meestal tgene dat er up men unilever ligt
de nelft ervan is dope en nandern nelft e veel betekenis
kzie gin zwoare gangster, me moatn en gin blaffers Nope
gin thugs of wannabe's mo creatievelingn en paffers YO


tis jammer ok je moen teleurstelln
Ooooh.... me crew is eigelik mor e geweun stel
mo tzien der nog die nie speciaal zien
Eeeeyyyy... dus hoopik daj je kut in me verhaal vien

tis jammer dank je moen teleurstelln
Ooooh.... me crew is eigelik mor e geweun stel
mo tzien der nog die nie speciaal zien
Eeeeyyyy... dus hoopik daj je kut in me verhaal vien


in me vrieje tied ziek bezig me wa hiphop shit
kzien zessentwintig en nog kilometers van e riebewies
kgebrukn bus en trein voe te geraken up uptredens
en gelukkig dan me moatn wel verstand en van parkeren

... ken gin hogeschool diploma of unief
gin ervaring upgedoan in e gerenomeerd bedrief
nog wosten moeten checken in e stinkend magazien
en in me vierde joar toe moestek bluvn zittn int latien

me frans is even vlotjes lik et vlams van de vorst
't type kerel die olene mor up nieuwe kleers morst
kun gin note lezen... en gin snoare kuk betokkelen
ok twa me men hand proberen garandeernk je dak brokkeln

ke minder tekenskills dan e 2 joarige baby
en ook upt vlak van twitter moek beken dak nie echt mee zie
ken gin smartphone, ik smsn met een oede nokia
en kdraagn pyamabroekn die heel nie bie de mode pasn


tis jammer ok je moen teleurstelln
Ooooh.... me crew is eigelik mor e geweun stel
mo tzien der nog die nie speciaal zien
Eeeeyyyy... dus hoopik daj je kut in me verhaal vien

tis jammer dank je moen teleurstelln
Ooooh.... me crew is eigelik mor e geweun stel
mo tzien der nog die nie speciaal zien
Eeeeyyyy... dus hoopik daj je kut in me verhaal vien


kweetn nie of dak wel ard genoeg zoe zien voet leger
ik en gin sixpack en me conditie ku wa beter
de latste ki dak sporte wos een endetje geleden
de latste ki dak nog ontbeten en ziek ol vergeten

ik en gin verstand van koken, ik doen olles greed in butter
me favoriete kok ollertiedn is dokter oetker
ke minder nood an vroeger voe me zat te drinkn
ook omdak nu hedendaags ol tipsy graakn van 5 pinten

kzie niemi geintereseerd in d'artikels in gazettn
mary jane is in me leven en verslaafd an sigaretten
kzie nie et type die em bezigoed me netwerkn
en achter die joarn oefening kuk nog nie net werkn

kworn gin echte blokker... kzie nie hoogbegaafd
in me taalgebruk verwisselek de G met de H
ik e gin speciale gaven... kzie juste wien dak zien
tis jammer voe de menshn die dachtn va meer te vien


tis jammer ok je moen teleurstelln
Ooooh.... me crew is eigelik mor e geweun stel
mo tzien der nog die nie speciaal zien
Eeeeyyyy... dus hoopik daj je kut in me verhaal vien

tis jammer ok je moen teleurstelln
Ooooh.... me crew is eigelik mor e geweun stel
mo tzien der nog die nie speciaal zien
Eeeeyyyy... dus hoopik daj je kut in me verhaal vien
Track Name: Doe nie dom
... ik en de ofgelopen weken, weken ofgelopen
dagen roendgedobberd en de wereld in mien ofgesloten
me kop gebroken over essentiele vragen
lik : oe kommet dak soms heel de moatschappie nie kun vedraagn

en toen daag et, de moatschappieje reflecteert je eigen
en mezelvn kuk soms helegans nie an
dus kwist woa den adder zat mor akke wel de moed voer em te vangn
of keek ek scheuns neffest de spegel voer utiendelijke were te loopn teegn de lamp

angst voed uze schaamtes en oenzekerhied
toet dat us verlamd, verkrampt vast in de verleden tied
vast... mo gi reden toet paniek
tis nie olene gie die soms nie wit van wiene wadde wie

en wuk gebeurter, we draagn intelectuele maskers
mo de simpele mens deroender wordt olene mo verwarder
je wit nie wien dat etwien is me carnaval
en achteraf bliekt de realiteit ol lang in verval


Dus doe nie dom, zie geweune wien daj gie ziet
want etwien anders zien is achteraf bekeken dadde nie
en doe nie dom, en doe geweune wa daj gie doet
want etwa anders doen is achteraf bekeken mo kroet

ziet dus slim, doe wadaj vanbin in je voelt
kuj nu werkelijk nog geevn om e estetische cool
en ziet toch slim, beseft je woare zelvn zit vanbin
en jezelvn zoekn deurt lange mo tist werd voe te vin


... ik en de ofgelopen dagen, dagen ofgelopen
euren roendgedobberd en de wereld in mien ofgesloten
me kop gebroken over essentiele antwoordn
lik : oe moekik me slecht gedrag ooit gon verantwoordn.

en toen kwammet, kvoeldet lik of twos gepend in braille
licht en duster zien de twee zijden van geliek wukkn medaille
nie te scheiden... nie te oenderschijden in essentie
mo verschillend in gradoatie, tegenstellingn in reflectie

de yin en yang, dyonisisch of appollonistisch
rechterhelft of lienkerhelft of combineer je ze simplistisch
toet daze e geheel vorm, in rust temidden stormn
en oenderheving an de liefde als de alleroogste norm

kbesefte dat de wereld droait om zoeke no balanse
et juste evenwicht tussen labeur en pure chance
tussen helder en in trance, tussen puur en overgoten
tussen goed en kwoad, tegenstellingn worden overbodig

aj begriept da zelkaar nodig en voe te kun overleven
der is te weinig kennis van us innerlijke leven
de krachten dien us smeden zien tgegeven nie gegeven
voe te zeggen oe dat zit, dus moewe zelve redeneren

en dad ist... probeeret et dualisme van descartes
te platsen in e meer modern triuniteit voe me te snappn
we zien 1, olles e geheel zoender begrenzing
mo we moent us nog her-inneren oe dawe moetn mens zien


doe nie dom, zie geweune wien daj gie ziet
want etwien anders zien is achteraf bekeken dadde nie
en doe nie dom, en doe geweune wa daj gie doet
want etwa anders doen is achteraf bekeken mo kroet

ziet dus slim, doe wadaj vanbin in je voelt
kuj nu werkelijk nog geevn om e estetische cool
en ziet toch slim, beseft je woare zelvn zit vanbin
en jezelvn zoekn deurt lange mo tist werd voe te vin


... ik en de ofgelopen euren, euren ofgeloopn
minuten roendgedobberd en de wereld in mien ofgeslootn
me kop gebroken over essentiele wijzes
worup dat e vrage antwoord kriegt en oe da te bereiken

en toen akket, kbesefte dak de zoektocht moestn starten
en nie vragend in me kamer in me zetel zittn wachten
de formule toet succes wos gin genie of gin talent
mo doen waj daj moe doen in plekke van ter ossan over en

woorden en wel kracht, mo doaden bluvn langer echoën
dus zettek woorden om in doadn juste lik gepetto
tverschil tussen idee, of e product van de verbeelding
en e realistisch doel is nie veel meer dan oenderneming

een actie gif reactie, je kriegt jen euren were
deur te werken an je shit en nie azo mo te kopieern
zied uniek, gelooft in wa daj doet en got dervoorn
want oj wacht up antwoord up je vraagen ziej olang verloren


doe nie dom, zie geweune wien daj gie ziet
want etwien anders zien is achteraf bekeken dadde nie
en doe nie dom, en doe geweune wa daj gie doet
want etwa anders doen is achteraf bekeken mo kroet

ziet dus slim, doe wadaj vanbin in je voelt
kuj nu werkelijk nog geevn om e estetische cool
en ziet toch slim, beseft je woare zelvn zit vanbin
en jezelvn zoekn deurt lange mo tist werd voe te vin
Track Name: Annaconda
je kent anna wel, dad wos dad ene meisje in je klasse
annabel of liesbeth zad e name die eur paste
zis voer iedereen etwien anders, ssss e slange
ze wurgt je met eur dodelijke charme

je kent anna wel, nateurlik, je wost er zot van
zie wos de reden daj zoveel te loate in je kot kwam
de liefdesbrievn, beertjes en gedichtjes daj eur steurde
worn blind voer et gegeven da ze eigelijk nie deugde

je kent anna wel, je zie nog noois azo verliefd gewist
zie wos de schakel die je lichaam me je ziel verbindt
e joenge tiener mo je dacht ol an e nieuw gezin
deur liefde blind gemakt toet up de dag daj moest upnieuw begin

je kent anna wel, ze wos je eerste grote vlamme
et type woa daj noois gin type up zoe meugen plakken
woavoorn daj je zest je beste moatn zoe vergeetn
toet daj gie vergeten werd en eur direct begon typeern

je kent anna wel, ze deed je peizn an een engel
je schrapte in je woordenboek deur vrijgezel en single
jad ol vlinders in je buk get mo ng ginne die zo kriebeln
toet daj deur et da ze steken en nie liefelijk wa kietelen

je kent anna wel, der kost niemand an eur tippen
de liefde van je leven, der wos niet voer up te vitten
twos gedoan me tjoolderie der wos groend voe in te spitten
voe te settlen, dus je settlede toet da ze je liet zitten

.... aarggh biiitttcchhh

tis nie makkelijk etwien te overgieten met vergif
mor Anna kon da, ja anna kon da
tis nie makkelijk etwien te overgieten me vergif
mor Anna kon da (ja Anna kon da)

tis nie makkelijk etwien te overgieten met vergif
mor Anna kon da, ja anna kon da
tis nie makkelijk etwien te overgieten me vergif
mor Anna kon da en ze deed et
Track Name: Deur de Spegel
Krup j'int oneindige konienhol, met Alice mee no woenderland
.. of zoek je tevergeefs den utgang toet jen oendergang
der zit gin geest mor e leegte in de woenderlamp
dus investeer nie in de materie woa da je zoender kan

krup j'int konienhol, met Alice mee no woenderland
.. of zoek je tevergeefs den utgang toet jen oendergang
der zit gin geest mor e leegte in de woenderlamp
dus investeer nie in de materie woa da je zoender kan


Hoe diepe wil je goan, oe verre wil je zakken
de locoatie oenbekend, mo tis e heel endetje stappen
en de weg zit vul me hindernissen, je moe ploegen deur de wildernis
up zoek no je gevoeligste herinnering

en olles daj ol wit moe weg, bagage overboord
nu komt et neer up een emotioneel wisselwerk
zwoare confrontoaties, beloaden situaties
oe dieper daj go graven oe minder de varioaties

in de oorzaken van de onderliggende frustraties
en problemen en upgekropte herinneringn an de boasis
van angst, woede, en de oengecontroleerde
stroom van energie die deur je roast zonder een reden

of da peiz je, of mak je iemand wies
je mokke, je voader, jezelvn mo vanbin wit jet meer dan precies
mo de schamte stoa voorlopig oengelooflijk in de weg
dus volg me mee innet konienehol, kzie ook nog nie echt ver


Krup j'int oneindige konienhol, met Alice mee no woenderland
.. of zoek je tevergeefs den utgang toet jen oendergang
der zit gin geest mor e leegte in de woenderlamp
dus investeer nie in de materie woa da je zoender kan

krup j'int konienhol, met Alice mee no woenderland
.. of zoek je tevergeefs den utgang toet jen oendergang
der zit gin geest mor e leegte in de woenderlamp
dus investeer nie in de materie woa da je zoender kan


BERASHIT, lat us begin biet begin
GENESIS, zoekt achter zin in de zen
SEPHIRA, we zien e dwoas int begin
SHEKINAH, mo liefde ku je nie verblindn


De deure toet konienhol, is een antrekkelijke poorte
geheimzinnig, der is mor 1 van in ze soorte
de toegang is vriewillig, de sleutel zit up slot
... der is gin tol, tis juste mo je keuze dat je kost

de binnekant is prachtig, een echte reveloatie
e boost voe't intellect en e prikkel voer inspiratie
de wegen lieken glad, me nie te veel obstakels
en om de zovele krusingn ej een of ander orakel

der zien gloednieuwe impulsen en tis magisch qua spektakel
... et type zaken daj olene vient in fabels
mo normoate dat konienehol verbriddert
wordt de boane ossa smaller, en de omgeving vele killer

twordt ossan interessanter, mo ook lastiger te trekken
mo das lgisch want de waarheid et ook lelijke facetten
dus int midden wilt den nelft were
.. en toe vollet nog mee, de gevolgen kleine, iets minder zelfzeker

et leven leiden met e dubbele gedachte
... een utblinker ol butn mor e sukkel in gedachten
en de deurzetters zuchten tijdenst tstappen
soms peizend da ze noois mir an de struggle van de tunnel gon ontsnappen

de testen worden zwoarder, de vinger wiest no joen
en tis de been'n nimn of eerlijk zien in wiene daj moe doen
de schulden dragen en je transformeren nor e wezen
da correspondeert met de universele stijl van leven


Krup j'int oneindige konienhol, met Alice mee no woenderland
.. of zoek je tevergeefs den utgang toet jen oendergang
der zit gin geest mor e leegte in de woenderlamp
dus investeer nie in de materie woa da je zoender kan

krup j'int konienhol, met Alice mee no woenderland
.. of zoek je tevergeefs den utgang toet jen oendergang
der zit gin geest mor e leegte in de woenderlamp
dus investeer nie in de materie woa da je zoender kan


MALKUTH, up weg no de zon, oender et prisma
... eens voorbie daath ziej der binah
swingt lanst de takken van de boom no de ziekant
en briengt evenwicht met Neptunus's drietand


Nu ist nog juste ik en gie, en verder ister niemand
den uprit is bewandeld, anbeland in e nieuw land
nu wordt de piele up je hoofd gericht
en stap je in e panorama van je leven met e helder overzicht

de dingn daj haat bie andern zien je eigen zwaktes
dus je kut er nie tegen da ze blootgesteld zien bie een ander
want zo ziet een ander ander daj gie eigenlijk nie anders ziet
en da terwijl daj gie je beste doet voe te willen anders zien

reflectie, analyze
Theo Maassen zei et: zelfbedrog ist immuunsysteem van uze psyche
niemand wit oe dat ie is... iedereen verbloemet voe ze zelvn
pas int konienehol begun je delvn

in de krochten en geweldige gewelven van je hersenpan
toet up et punt gekomn van acceptoatie zo daj verder kan
weg ut et konienhol, de wereld weer oentdekken
en de lessen daj e meegekregen leern an de reste

mo nie deur etwa te zeggen.. mor deur oe daj handelt
oj de wereld wilt verbeetern moej jezevn eerst verandern
tkonienehol is lastig, en tgene dat er achter komt nog arter
mo de werking van je doaden ut em prachtig

dus gif nie up en wit daj nie olene bezig ziet
ik komn der juste ut en tis een oeneindige bezigheid
.. mo ze zeggen soms dat't doel de weg zelf is
dus wittik dad iedere stap dak zetten ol de nelft is


Krup j'int konienhol, met Alice mee no woenderland
.. of zoek je tevergeefs den utgang toet jen oendergang
der zit gin geest mor e leegte in de woenderlamp
dus investeer nie in de materie woa da je zoender kan

krup j'int konienhol, met Alice mee no woenderland
.. of zoek je tevergeefs den utgang toet jen oendergang
der zit gin geest mor e leegte in de woenderlamp
dus investeer nie in de materie woa da je zoender kan
Track Name: Troubadourspoëzie
eest wost er leegte, mor olles wos ol aanwezig in potentie
vor et updelen van het canvas in dimensies
wos er juste mor intentie...de tied stoend efftjes stil
en de rumte a nog nergens en begrenzing

in de grote diepe waters, de kroon kwam wa later
en van daarut geboren kwam de archetype vader en
etwa later werd het vrouwlijke vervaordigd en domee
de drie pilaoren toegewezen aan de oasem

de bovenste triade, et eeste dualisme
et latste, de tartarus is juste mo blokkoade
dieper dan de diepste oceanen op de wereld moet je gaon
voe jezelvn te kunnen vinden in de chaos

dus doa goan we, reizen doen we nu in het astroale
olle zintugen ofgezet voer energie te spaoren
en olle limitaties te vermijden voe zo waarlijk
me jen innerlijk te proaten, de werkelijkheid ervaoren

niet lik dat ie liekt te zien, maar lik dat ie is
oenbegrensd, allomvattend in de ollerdiepste zin
van et woord, vibroatie, lichttransformoatie
de pure metafysische structuur van de creatie

1 met de creator in de alleroogste graotie
toegang tot een database met alle informaotie
nie met logica maar zuivere imaginaotie
goj de toegang vien toet 't paradies van eeuwige fluxaotie
Track Name: 't Verhaal van uze wereld
Tverhaal van Alexander, van Mehdi en Yassine
Van Kimberly, van Ferideh, van Steven en van Jin
Tverhaal van uze wereld zit verschooln achter gordien'
up plekken woa da juste mo de echte zoekers ze kun vien

Tverhaal van Sabrina, van Roderick en Boris
Van Stijn en van Tina, van Jawad en van Dolores
Tverhaal van uze wereld kuj nie snappn chronologisch
want tis 1 en ol verweven met elkander deur emoties


Verloren anekdotes van e zwerver in e steegsje
verzwogen catastrofen in de kerkelijke sfeern
verboden episodes ut us menselijk verleedn
... soms ist zoeken nor essentie in de leegte

voe 't verhaal van uze wereld te kun vattn bie ze hoorns
te oentleden toet gedachten en vervatten in e strofe
... der er is zoveel stof toet schrievn, mo geloof me
dagelijks raken verhalen weggelachen of verloren

.. zovele stemmen moen e genoegen en e stilte
zoveel warmhartige kinders proeven de kilte
van armoe, zoekt mor e naald in e hooiberg
oj in je leevn noois tevoorn van naaldn goord et

Vast in e doodlopend stratje zoender ende
e heel vertrouwde plekke mor olene mor oenbekenden
in je vriendengroep, je ziet olene en verdwaalt
o niemand oog et voe de rode droad die lopt deur et verhaal


van Jonathan, van Jason, van Wesley en Dorien
van Jennifer, van Karim, van Pablo en Katrien
Tverhaal van uze wereld zit verschooln achter gordien'
up plekken woa da juste mo de echte zoekers ze kun vien

tverhaal van Jamila, van Anthony en Floris
van Mohammed en Rita, van Aurore en van Joris
Tverhaal van uze wereld kuj nie snappen chronologisch
want tis 1 en ol verweven met elkander deur emoties


De joarlijkse verslagen van et geldtekort in Afrika
Gevoarlijke bedragen kom terrecht in uze zwarte markt
bezwoarende verdragen goegestemd en noois mir aangepast
... e mensenleven weggesmeten voer e habbekrats

... Jonathan en Jamal
Talloze voorbeelden van menschen zoender een eigen verhaal
toet up dit punt, Jonathan leeft in e doze
moe slaapn in de schaduw van e dreigende neurose

menshn peizn dat ie nood an geld et
mor ie et wilt verhaal ut de doeken doen dat ie noois verteld et
dad ist, en tleevn van Jamal kuw nie verstoan
die joegn is letterlijk geboorn voer e leevn als kindsoldoat

getraind voe angst te transformeren no woede
en up blote voeten menshn zoeken voe te doden in de barre koede
van een totaal verwaarloosde jeugd
woa da zondes in de plekke kwaamn van iedere onschuldige deugd

Tverhaal va, bepaalde menshn krieg gin aandacht
we lustern nie genoeg ol ewe zeker wel e raakvlak
Tverhaal va, bepaalde menshn krieg gin aandacht
we zeggn wel da we willn elpen mo missen de daadkracht

want we zien bezig met us eigen bepaalde
manier van zoeken nor e persoonlijke heilige graal
mo tis illusie... je ziet olene en verdwaalt
o niemand oog et voe de rode droad in je verhaal


Kzoe Wiln Weten, worom da niemand oog et voer een ander
mor oj klapt over geluk oed je jen oge up een ander
Kzoe Wiln Weten, worom, dak te weinig stoppn me klappn
en zo ervoaringen van een ander missen die me kun verassen

Kzoe Wiln Weten, o mien verhaal de moeite is voe te lezen
of dat juste lege alineas bevat en leestekens
Kzoe Wiln Weten... oe kukke de menshn echt begriepen
mo Kzoe Nie Weten wa te doen en dorom dakke teksten schrieven


voe Jeroen, voe Gregorie, voe David en Yasmien
Voe Alister en Peter, voe Seba en Aline
Tverhaal van uze wereld zit verschooln achter gordien'
up plekken woa da juste mo de echte zoekers ze kun vien

Tverhaal van Aleesha, van Samuel en Rob
van Dieter en van Castro, van Michael en Kristoff
Tverhaal van uze wereld is een epos zonder plot
met oentelboare fragmenten dien der nooit zien ingekomn
Track Name: De appel rolt soms ver
Beste, tis nu ol effkes daw elkander en moen missn
mo voe mien is da noois anders gewist
dus lat me toe je ffkes ut te leggen zodaj loater nie moe begun gissen
achter oe dat zoe kun zien zodaj zoe weetn oe dat zit


Kleine kerel, gelukkig, me vele vraagtekens
achter ieder oeksje zieke weer e nieuw verhaal steken
Papa, papa, kom kiekn, kom kiekn, papa papa
kom, "ja wacht, papa is bezig", "pff verzeekn me wa stoms"

peizik vanbin, mo voe de reste is mien papa nummer 1
soms e bitje up ze zelvn mo ze liefde is gemeend
loater willekik dezeste board en va me voader
e stoere kerel zien en nie benauwd mi zie va woater

...mo papa wos niemi zo aandachtsvol lik vroeger
ka vele aandacht nodig, mo kreegn nie wa dak vroegen
je verdween bitje bie bitje in de stilte meer nor achter
toet de dag daj gie verdween wos en ik bleevn oleen achter

der zien ossa wel reedns mo begriep je dak da toene
nie begrepen en nu dakt begriepen dakket nie mi weetn
ist ethisch voe je kind een jaar en 6 moand te vergeten
voe toe nomekir geweune te passeren.. " euh hey sam"

Knimt je nie kwalijk, tleevn go nie vlot voe niemand
mo da wilt ook zeggn dat een ander ook vecht e nie jankt
Soms ak momenten dakkik wel kosten bleten
der wos niemand voe me telpen ok men eeste ki ging scheern

Gon voetbaln me je voader, vergit et mo, tis solo
vanaf nu ist af en toe gedachten upaaln bie e foto
der is nie zovele daj me mee kost geven in me leven
peizik soms, mo wad da noois gebeurt is int verleden bluft ook oengeweetn


e poar joar loater, we kwaamn weer in contact
mor eigenlijk olene mo volgens e moandelijks contract
de eerste zoaterdag van elke moand was up visite
voe mie wos da ofwisseling, me moeder voenet spietig

we werden hechter, der wos sprake van e zeune
en e voader, en ook ergens e familiale connectie
misschien een upleving, e zicht up een erkansing
e tweede ki proberen o me voader wil me pa zien

dien 1ne dag per moand wos soms e goe beleving
en soms geweun wa tiedverdrief woarin dakke in meeging
mo langzaman begon et meer geliekn up verveling
want je eigen leven start en je verandert van omgeving

kwordn volwassen en dus ook individueel
de moandelijkse afspraak werd semestrieel
toet dat ie nomeki verbrak van ol mien kant
toegegeven zoender boe of ba, zoender e salu of tata

mo kan gin tied niemi voe mensh die gin tied addn voe mien
up de momenten da ze der uit e principe moestn zien
dus vant zeste laken, nu ziemi ol wa joarn verder
en de band weergalmt olene lik een echo in de verte

nu ek joen verloatn, ej dezelfde symptoomn,
das geliekoardig, mo de appel rolt soms ver van de boom
dus ik kwiln nie dezeste foute maken die mien e getekend
int verleden dus bie deze, ziek je binnekort wel were


Wraak is gin gerecht daj niemand wilt serveren
voe tzeste geld moej ooit vant dezeste taloor eten
Doe je best voe menshn oois te kun vergeven
nie vergeten, want leern doe je best ut et verleden

Woede is nie makkelijk just te kanaliseern
lat je nie vangn an kort succes mo leert anticipeern
oj leert van de fouten bie jezevln taccepteern
goj de menshn rondom joen ol vele meer gon apprecieern
Track Name: Kleine dingn
wie stot er soms nog stille bie de kleine dingn int leven
schienkt andacht an de zaken dawe veels te rap vergeten
wien vertelt er teegn e moat wat dat ie em voer em betekent
en wien gift er gin excuses mir op vragen mor e reden

tzalwel ik nie zien... kbetrapn me soms up nihilisme
in men eigen wereld verre weg van enig realisme
koedn me bezig me onnuttige praktieken
verarmeren me ziele soms in plekke van em te gunstig te veriekn

soms peizik nie an olles en vergittik tessentiele
soms doeke nie genoeg en bitje loater doek te vele
kzien e mens, me fouten lik e ander mo kgeloovn
dat an mien is voe mezelvn van die blunders te beroven

mo ti nie makkelik te geloovn oj omringd ziet deur miserie
mo de hoop ut oog verliezen makt je blind voe ze remedie
heel de wereld no de knoppen der is indelings hysterie
en de oorzaak van dad olles is nog minder e mysterie

.... we zien ollemaal up zoek no geluk
we slaagn der nie ossan in mo we doen of dat lukt
..mo gon oender lagen oenbegrepen woede gebukt
omdad uze moatschapie je van ol je behoeftes oentrukt

mo desondanks, ist wieder die wa meer effort moen steken
in de kwaliteit van de momenten dawe ier besteden
want tis erg, ow olles dawe en begun negeren
en pas loater owet kwiet zien kun de woarde apprecieren


Kun der nie tegen, tis echt bescheten
oe dakkee soms gin tied en voe de kleine dingn int leven
zie mo zeekn, kvoeln me verlegen
oe dakke soms gin tied en voe de menshn die om me geevn

Kun der nie tegen, tvoelt echt benepen
oe dakkee soms gin tied en voe te kiekn nat verleden
de lessen zien gegeven mo deur weinig goed begrepen
en deure andere vergeten, we zien ollemaal oenwetend


wie stot er soms ng stille bie de kracht van de planete
de wereld roendom us is Galactische magnete
de nateur zit vul me wezens... barst van leven
mo soms voelik me gevangn in e gefabriceerde leegte

tussen machinale regels, voorbepaalde wegels
geplaveid me volsche keien die niet bereiken mor
in cirkeltjes bewegen, met oenderweg genoeg vertier anwezig
iedere meter daj vorut got is e stap die niet betekend

ze maakn us wies dan uze ideeën us beperken
mo tis werkn voe te leevn, nie leevn voe te werkn
Arbeit macht nicht frei das seine regeln des stärkeren
kunt helegans nie an en up e dag steekn we de fik derin

... de hele moatschappieje boadend in vernieling
en e eerste grote stap nor e genoodzaakte hernieuwing
owe tope niemi werkn an e collectieve coma
gow ontwaken in e wereld met een oengekend aroma


Kun der nie tegen, tis echt bescheten
oe damme soms gin tied en voe de kleine dingn int leven
zie mo zeekn, kvoeln me verlegen
oe damme soms gin tied en voe de menshn die om us geevn

Kun der nie tegen, tvoelt echt benepen
oe damme soms gin tied en voe te kiekn nat verleden
de lessen zien gegeven mo deur weinig goed begrepen
en deure andere vergeten, we zien ollemaal oenwetend


ke me leevn in me andn, en kweetn wa dak wiln bereikn
tgot om zien wien daj gie ziet en nie azo mo tcoolste faken
authentiek, e ruwe diamante die voet rapen ligt
probeert type ammunitie te kiezen die oentwapend is

we moen sociaal zien, de medemens nie mijden
mo proberen voer in samenwerking meer te kun bereiken
tope strijden voe de wereld te genezen van de kwaaln
da wieder losgeloaten en vanaf us menselijk verhaal

tis an us, an wieder voe de boel weer up te lappen
en nie doen lik daje neuze bloed mo zetten van die stappen
no vorutgang, de band me de nateur upnieuw oentdekken
en ki peizn an wa dawe ol verkopen in de rekken

verpakkingen voe verpakking voe verpakking van producten
use basis noodigheden zien vervangn gewist deur luxe
tis verspilling, mo der is nog tied voer e behandeling
dus loatn we topewerken an e wereld van verandering
Track Name: Zwoardduel
Ey Samoerai, komaan, je flow moe bloazn lik ventiloaters
doe mor e sprintje en verbin je zin vanbin zoender blokkoades
briengt die zwoare brag en boast van ut et krocht der inspiroatie
en vermorzelt elke cypher in rotoatie

luster nie no wat ie zegt, bie rap droai et om de inoed van je tekst
en om de consequenties van de rode droad in ol je tracks
je moe beelden portreteern, 't leevn reduceren
toet wa regels en tegliekertied e meerwoarde creëeren

ja verzeekn, komaan, rap is vul en van de stroatn
tdroait om oe daj shit vertelt en om de multis in je ploatn
tgot om wacke rappers dissen en de mic lyrisch kleineren
rap is nie gemakt voe juste mo te klagen overt leven

excuseer, tis vele meer dan klagen overt leven
tis menshen raken met ol de verhaaln daj et geschreevn
tis e joenge kerel hoop en inspiroatie kun doneern
tis e supergoe manier voe je frustroatie te bezweern

blablablabla, hiphop is zo grimey lik de gote
probeer mo me balades voer e cypher in te loopn
doe nie dom en stikt e bitje animoatie in je raps
en fuck je mening over olles, oedet echt!

wel tis nie dak je zwoar wiln gon beledigen
mo echter dan emoties in je tracks vien je gie etwien vernederen
ik dacht daw me rap de menshn tope wildn kriegn
mor oj juste brag en boast toe goj nie vele man beriekn

mien beledigen, iK snappn nie worom daj da zegt
je zoe nog gin punchlines schrieven in e thesis over battlerap
hiphop is ard, en droait om ossa innoveren
mics kraken, vibes maken, nu gok stoppn me discusieern

ja tzoe best zien, der volt nie echt goed te argumenteern
tegen iemand die benauwd is voe zezelvn lyrisch bloot te geevn
ejt goort samoerai, khoopn ergens van nie
want kun gin klein bitje begripen wa


ey ey tmeug nu gedoan zien met nutteloze gesprekken te voeren in me kop
kgon ik zelve wel beslissen over wukke dak gon droppn
ziet toch olletwee e bitje meer neutraal in junder mening
zoender eenziedig te peizn, toek ek niet an junder mening

soms rap ek metafoorn, similies en anastrofes
soms beperk ek me toet juste me persoonlijke kapsones
soms doek didde soms doek dadde
hiphop is nog vele meer dan inoed of poëtisch ieder zinne in te pakken

tis me leevn, tomhelst et hele spectrum van de tekst
politiek getint, moreel verblind of simpelweg uprecht
brag en boasten verzen smoekn loatn we elk geweun geloovn
in us eigen dingn en anderen alvast respect toogn

oj wilt hiphop definieern toen ziej ergens nie goe bezig
want tis veel te veel voe up te somn en tgroei nog bie int heden
dus tis vriendelijk daj gieder twee me ergens mee wilt elpen
mo zolange dat azo gebeurt doeket wel up mezelvn
Track Name: Nostalgie (Melancholic Remix)
Kgroeide up in e normaal gezin, mo oe normaal is e normaal gezin
o Pa achter vuf joar een ander vrouw dan Ma bemint
nomeki, moestik zoender boe of ba me kamer in
en oorde ke toet boovn oe da volwassen menshn kalme zin

teurde nie lange of de setting wos veranderd
pa wos weg en moeder bleef olene met eur zeune achter
twos nie ossa maklijk mo ke noois gevoar gelopen
ol wast lastig deed Ma olles voe de endjes an mekoar te knoopn

int lager aalde ke geslaagde resultoaten
kwos rap me woorden dus ik makte rappe nieuwe moatn
butnkomn wos zalig, ken me nimmer verveeld
en ol dak deedn wos meisjes plaagn en tikkertje speeln

tleevn wos simpel, nog gin besef van geld of van de crisis
tergste da gebeurde wos daj stickers kwiet wos van Panini
twa kleins lik marbels makte mie supergelukkig
mo de klokke stoa nie stille en tleevn wordt ossan drukker


Nostalgie, kmisn die oenschuldigheid van vroeger
men enigste nachtmerries kwaamn van freddy kruger
mo tleevn stoa nie stille, je wordt oeder
en beseft daj e grote last moe draagn up je schoeders

Nostalgie, kmisn die oenschuldigheid van vroeger
men enigste nachtmerries kwaamn van freddy kruger
mo tleevn stoa nie stille, je wordt oeder
en beseft daj e grote last moe draagn up je schoeders


de middelboare schole wos e heel andere wereld
der worn gin joengens mi, iedere joengn wos nu e kerel
en kerels kriegn oogn voe de meisjes in de klasse
en tzin gin geweune meisjes mi mo meisjes me veel klasse

de speelplekke werd de spot voe zaken te bespreken
en der werd niemi gespeeld.. mo nor elkoar gekeken
groeptjes werden bendes met elk een eigen gedacht
niemi heel de klasse tope, je wos dit of je wos dat

je wos gabber, of skater, en ot er twien jaloes werd up wien daj gie wos
toen wos je nomekir e grote faker
kherinnern me dak zelve werk up schole en verwaarloosd
da wos belange nie zo van belang lik men imago

je draagt jen eerste maskers, gedraagt je lik twien anders
...mo crëert up da moment ook wel een individueel karakter
dus ik worn gin skater of e gabber
ik worn e hiphopper, want da voenik vele straver

teksten dak begreepn, dakke kost an relateern
van de 1ste ki dakt oorde wosik helegans bezeten
nu ak een echte reden voe me schoolwerk nie te maken
want kwos hele dagen bezig me me teksten bie te schaavn

koendekte alchohol en ke wel lekker wa gezoopn
e por kir ziek verliefd gewist, me erte werd gebroken
oj tiener ziet ist kiezen tussen solo of de massa
en ist nie zo simpel mi lik daj als kind ossan gedacht ad


Nostalgie, kmisn die oenschuldigheid van vroeger
men enigste nachtmerries kwaamn van freddy kruger
mo tleevn stoa nie stille, je wordt oeder
en beseft daj e grote last moe draagn up je schoeders


Kworn kloar voe te vertrekken nor een ander stad
Gent, kwaam terrecht in een oenbekende habbitat
overol studenten, pita koten ,night shops
tsoort millieu woadat de gemiddelde burger high wordt

studeren vlotte nie, kworn eindelijk bewust van wien da vrijheid wos
en nu moestik em ofgeevn, kostet nie
Grafisch designer, e richting kiezen uit noodzaak
nie geintreseerd in wa dak deedn wos vast en zeekn den oorzaak

dak faalde voe me vakken, mo kwerkte an e meesterwerk
me meisje en muziek kwam vanaf da moment upn 1ste plek
kbesefte, dak mezelvn nog nie deftig kende
dus begon ek an e zoektocht die leidde no't oenbekende

...kzochtn overol nor antwoordn up vraagn
worom dakke mezelvn soms zo roekeloos gedraagn
wie zienke ? wa wil ik ? wa doeke me me leven
vele teksten neergepend en nog meer boeken ek gelezen

en beseft, dat antwoordn up me vraagn in de regel
der up nere komn dak eerlijk durvn kiekn in de spegel
wen zovele potentie, we moe weggon van de kudde
en up da moment komt de realiteit me wakkerschudden

won up us zelvn weun, de rekeningn moetn betaald zien
de sleur krupt in je leven toet dajt zest begunt normaal vien
je job nimt zoveel tied weg van je passies en je hobbies
mor oj roend wilt komt int leven ej nie echt een ander optie

de moatschappij is roare, heel de wereld liekt oneerlijk
vele schone menschen mor under gedrag is soms zo lelijk
Mo tis moeilijk, iedereen is medeplichtig
en oe oed je in e oengebalanceerde wereld nog twa evenwichtig

oj kind wos leek je leven vrie van zorgen
iedere dag wos uitkieken nor e nieuwe morgen
mor als twintiger ist zoeken no je plekke in de kosmos
en toet daj de puzzels oplost zitn duplossiengn verborgn


Nostalgie, kmisn die oenschuldigheid van vroeger
men enigste nachtmerries kwaamn van freddy kruger
mo tleevn stoa nie stille, je wordt oeder
en beseft daj e grote last moe draagn up je schoeders

Nostalgie, kmisn die oenschuldigheid van vroeger
men enigste nachtmerries kwaamn van freddy kruger
mo tleevn stoa nie stille, je wordt oeder
en beseft daj e grote last moe draagn up je schoeders

If you like Muzikale Renaissance, you may also like: