We’ve updated our Terms of Use to reflect our new entity name and address. You can review the changes here.
We’ve updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Versificoatië III - Synesthesie

by Samoerai

/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.
    Purchasable with gift card

      name your price

     

1.
Synesthesie 02:59
Verse 1 Kzien een ontdekkingsreiziger die navenant de druk verhoogd ik bluvn ossan zoekn, me gedachtegang is rusteloos kleesn int boek van universum, en ik tappen ut verschillnde vatjes ok willn snappen wa da geluk beoogt ktrekken de angel ut us Angelsaksisch bakeland ieder conventie mist iets van dimensie die us aanbelangd steriele naalden prikken dagelijks us lichaam binn’ mo de acupunctuur is verzuurd, en et nog weinig zin woar is de kosmos, die kinders inspiroatie gift of echte liefde die stimulerend is voe reloatiedrift gin utgeholde theoriën dien de destinoatie missn en de val van uze verbeelding de situatie is die geldt… we vrezen t’kaf die boven’t koren stikt en en nix nie te vertellen ot ol t’belangrijke verloren is onwetend over de loading emotie die in woorden zit begeven w’us int lege residu van e gebroken licht we missen synesthesie, die olles topebindt genezen is nie beter dan vorkomn mo we geloovent nie we worden ziek omdaw gevangen in e psychose angn de grote obelixen mixen bucht in under toverdranken checkt de symptoomn… ot olleman ant lijden is en in essentie mor e hele kleine stap verwijderd is van angst, beschamd over tgene daj verlangt omdat de grote boze kille moatschappie nie anbelangt Refrein ..Ik wiln begriepen en wa meer synestiseren de zaken goe bekieken, nie olles polariseren van de start, de kracht zit em in et combineren van je hart… tope met den inhoud van gedachtn ..Ik wiln begriepen en wa meer synestiseren de zaken goe bekieken, nie olles polariseren van de start, de kracht zit em in et combineren van je hart… tope met den inhoud van gedachtn Verse 2 kleur is simpelweg de kleding van de ziel mor oj te utgesproken ziet, wordt je meninge vernield en in de kiem gesmoord, ik vien gin woordn voe me ut te drukn over de maniere woarup dan de menshn ut de lucht voln oj ze der effkes up wiest dat er meer is in us leven dan te werken voer e boas van e bedrief e scheve blik, “tis weer e roare anarchist e hippie, ze kamer vul me paarse amethystn ne zie nie dat er nix is buten leven en de dood en doarom zweeft ie, anticiperend up e etwuk groots” mor ik weetn nie, ofdaj iemand azo met e cliché moe sloan nie tegentoande dan clichés de woarheid vaak in rede loatn veralgemening leidt olene toet vernauwing mo we kun de rumte openbreken tijdens de verbouwing en e plekke scheppn, woa dat et andere anverd is en elke blik gericht up uze wereld tzeste werd is … me wereld groeit, en ik boefen minder eenheidsworst omdat de variatie van e droom em noois olene vormt de combinatie van akkoordn makt me hele zot ….muziek is tgene daje noois kut ut me kleern woshn we zien versmoltn, met noten en met octaven en ken gin cokes nodig voe me energie te staven tis rauw, ontwapenend, ver van hypocrisie up et moment daj olles overgift an de synesthesie
2.
Refrein ka je olles kun doneren…. me hele wereld geven.. mo je nam et of…. kan je olles kun doneren… me hele wereld geven … mo je nam et van me ka je olles kun doneren…. me hele wereld geven.. mo je nam et of…. kan je olles kun doneren… me hele wereld geven … mo je nam et van me Verse 1 je stal et, je stool et, en nu bluvek dooln in e lege wereld woa da niemand wit worom daj tjoolt stoaren in de leegte van de hoon, voaren up de vleugels van e nooit geschapen droom en toen voel ek men e butenstoander iedereen is ant connecten mor ik zitten wa te spacen up men eigen lik e rumtevoarder in gesprekken doek an giswerk want vaak got over menshn dak nie ken of situaties dak gemist en zest in e dichte kring zien e vreemdn voe de meeste want wat dat er binnenin me is te vin is soms nie geestig dus latteket achter slot en grendel, mo je nam et van me .. en gaf et nie ze juste plekke en dus kwam et harder an dan dadded werkelijk moe zien men eigen diepste zelvn zag ek letterlijk verdwien want je makte me een ander, en makte mien kapot mo nu dak verder stoan, verstoak dat mor e deurgangsfase wos Refrein Verse 2 teerste moment dat m’overkwam, ak nietn in de goatn e stille moordenoar die dichter kwam doorheen de joarn kwos gevangn, up e moment dak te roekeloos woarn in e nachtmerrie angekled lik e droom decor twos facoade, kliepen in de val zoender genoade deerste ki dak er bewust van woarn kwam ek zot, mo gin avance je woare gezicht bleef onbekend en dodeure kreeg je gie ossa mo weer e nieuwe kanse weken an e stik azo, moanden werden joarn ik werdn me meer e meer bewust vant gevoar mo kstaaknt up de butenwereld, en gaven joe me leven me wereld, ik an je letterlijk olles willn geven en da wist je, da wos je hele plan van int begin ik speelde in e spel dak onmeugelijk kostn winnen en dus brak ek, vanbin, en gaavn je me trots en wa dad er over bleef nam je zomo van men of... Verse 3 kan je olles kun doneren… me hele wereld geven … mo je nam et van me en gaf et me pas were upt moment dak je dermee ging confronteern twos dagenlang zoeken nor e reden verdrinken in de spegel, bie de minste druppel trokkek men ol were kwos nie upgewassen tegen de grote golvende leegte … ta me niemand leern zwemn in e verroaden woater want ze verroaden je ot mo past en verloaten je loater doarom dak et moeilijk an tmoment daj me verried en ek ofgezien...mo nietn komt nooit voe niet nu begrijpek daj me gaf wa dak ol ossa moestn kriegn …. type cadeau woarover da je moatn zwiegn sommige menshn kriegn noois de kanse voe te weten wuk dat er temidden in da schone cadeau a gezeten e nieuw leven, ik an et je wiln geven mo je nam et van me of, mo kent eindelijk begrepen merci ego, achter joarn ekket were en nu ziek ik vastbesloten voe’r et noois mi weg te geven Refrein
3.
Verse 1 de zunne straalt en de veugels zien ant tjirpn t'unvisersum lacht me tooe, en ke goeste voe te flirtn met de beats en de grooves, tis nie voe niet dude dakket ut me ziel, en dus voe niet doe 
 je ku de liefde noois stoppen, dus willek verliefd doen liever echt geliefd bie e lief dan e twien die olene lief doet aj ze wa ku biedn… lik of dazzet verdienen je ziet zet doen metn dien enden dien en dien 
 ende reden dakke da vermeldn, vien ik mezelf want bie mien ister mo plekke voe 1 twien … ik zoekn dus gin del, mor etwien dak mee versmeltn van moment dak ze voe t’eerst zien 
 … ze voedt men intelect en ze kneed me gevoel tope toet e silhouet zis zo fit da ze lopt uppet ritme van de klop van men erte, ze gif me bridge e kriebel in me kop Der zit e kriebel in me kop Der zit e kriebel in me kop Der zit e kriebel in me kop Break Refrein Der zit e kriebel in me kop Der zit e kriebel in me kop Der zit e kriebel in me kop Der zit e kriebel in me kop Verse 2 kzien verliefd up wien da zis, enkel zie zieke soms in me dromen verdrinken in eur ogen is veel beter dan goan zwemn want bie eur lat ek me zinkn toet de bodem soms stijg et no me kop weinig woorden nodig voe de liefde te beschrijven … mo tis beter van de liefde te bedrijven het is geven zonder krijgen, spreken voe te zwijgen en uren vertederd kijken naar je ware wederzijde want zij, is de enige waarmee ik wil bouwen aan een toekomst want der zien te weinig menshn dak vertrouwen … er is geen ouden an... we ouden vul tot houden van nu is er sprake van een goeden band kzien verliefd up de wieze da ze peist eur gedachten, de maniere van eur kijk tis de vrouw achter tfysieke woadak toe zien angetrokkn dus gin kriebels in me buk, mo Refrein
4.
Rerfrein Der is soms, veels te weinig rumte voe te groeien wen nood aan e verzet-tje, die us ku boeien dus zet je, verzet je, en lat je niemi boeien of gevangn nimn… ,we moetn ossan verder bluvn roeien Der is soms, veels te weinig rumte voe te groeien wen nood aan e verzet-tje, die us ku boeien dus zet je, verzet je, en lat je niemi boeien of gevangn nimn… ,we moetn ossan verder bluvn roeien Verse 1 De totale rust is de definitieve beweging verbale vuren blussen vergt mo weinig redenering tis vaak de lust die driftkikker is, elke instinker mist doel omdat er gin instinct mir in zit fuck de bla bla, “ wetenschappelijk gezien is viscositeit van lava ongezien voer e vloeistof”… wad ej gie nu gezeid en ad da enig relevantie butn et t’weten van da feit, zeg mo nada soms ziek zelve de grotste nerd o connski nie zo productief wos, toen droegekik neoplatonische shirts dien der zien en nie zien, … me mouwn of zoender ow us oendertusshn trouw verwoendern over bruggen bouwn no vroeger we kun leern ut gedachtn van vergeten personoages die 60 joar gepeist en over twa en t’resultoat en gevangn, zoendert vast te zettn mo los te loatn toet dat de ziel van de gedachte oentpopte in vul ornoat Refrein Verse 2 oj gezicht lat kennen, zoender lagen van maquillage mor e frisse blik, blikken ingeblikt, lik e bliksemschicht kraken van ravage… ingewikkeld is et inzicht die in ritme gewikkeld is lik camouflage tan groeit je wereld open, en ist er rumte over en liekt elke beweging daj makt van voorn utverkoorn elke vederlichte stap is afgetast en utgekozen elke wegel is e pad da wakker makt en utnodigt ik babbelen wa te rap, mo ken gin vust nodig voe men indrukken uit te drukken ok me utgesproken loatn ken, tis zoeken no t’perfecte coëficient e gebalanceerde route is de weg daj moe verkennen mor iemand zei: volgens mien is de weg wiezer dan de wegwiezer, dus gok ik up weg, zoender feitn oenwetend lik e kind, die quasi olles wit omdat et zworte nog nie ofgescheiden is, verlicht gevederd, nog verre van verveld verreweg van de omweg, omda niemand je wad et vertelt toen snap je olles, omdat er niet te snappen volt moment dajt snapt is plots up dag, voledig achterhoald der zien gin zekerheden, zest das nie eens zeker dus kverstoan dat moeilijk is uit te groeien toet zelfzeker en arrogantie te vermijdn, met respect in gesprek treden oj probeert e boodschap te verspreidn Refrein Verse 3 met de riemn dam en, en ze goed meuglik verzorgen geliek wat dat er no je wordt geslingerd of geworpen der zit gin uplossing mej in e dieperik te stortn en geliek wa, je ku noois geschiedenis vervormn we kun leren van de fouten, meesters van vetrouwn tmeest van ol, kud iedereen wa leern van de vrouwn want shakespeare wos scherp met de scene ant balkon romeo up de groend moet de vrouwe tegemoetkomn de ladder up, voer up e zeste vibe te zitten zo da romeo ku proeven van de ollerfraaiste lippen ik trekkn doa me lessen ut, zoender dak twa geleerd en en loatn were los up de momenten dak et neerpennen kzien nie geïntersseerd in scheepsrecht ken minder redens voer e meerderheid van zin te steken in e leestekst en enigheid van interneren leer je nie ut schoolboeken d’enige reden daw ollemoale soms verdoold zoeken Refrein
5.
Spegels 02:34
Verse 1 kieken in e spegel, is stoaren int verleden juste mor e poar millisecondn, mo desoendanks ist veelbetekend... je ziet jezelvn noois nie echt volledig dus je stoart in e fragment en komt de waarheid zelden tegen 
 de functie van e spegel go verloren deur cosmetica der zit weinig reflectie int bekieken van de make up kast we stoaren nor e versie van uszelvn voe de ander want je past je an voe in te passen ot de trend verandert spegels hangn in openbare toiletten voe te zorgen daw us hoar in de juste coupe kun leggn tis gin reflectie mi mo volse schien we e gin spegels nodig voe te weetn wien da we zien Refrein kieken in e spegel, is stoaren int verleden juste mor e poar millisecond nateurlik, mo, desoendanks ist veelbetekend kieken in e spegel, is stoaren int verleden juste mor e poar millisecondn, mo desoendanks Verse 2 Tmoment daj in e spegel kiekt en jezelvn ziet voe wien daj ziet en niemi probeert weg te lopen van da beeld dad eigenlijk, werkelijk, voe je neuze stoa gereflecteerd up die gloazen uppervlakte die in de badkamer meestol vo je neuze angt upt moment daj ut de douche komt is de, eerste dag, van je leven… Refrein
6.
Verse 1 Me dialoog is ruw lik bie Darren Arrenovsky me vocalen zien even zuiver lik de hymnes van Tchaikovski kristalhelder scherp ekik me flow gelik Swarovski zoender dak ik min eralen, e dagelijkse portie arsenaal met een utgestelde werking lik arsenicum ut kromme letters bouw ek geometrische imperiums … de kwaliteit is premium me crew oed et echt in een oendergroends web lik mycelium heel me kamer is in duizeling gewekt zest de ofgeleefde kroonluchter lustert no me raps ik hypnotiseren me papier toet dak voe mezelvn zeker weetn dak up punt zittn lik e fakir je ziet de woordn ut me bek flippn lik e flic flac ze brandn omdak letters bakken lik e zak nicnacs gin mikmak, orchestratie lik Hans Zimmer die muziek makt… oeveel fans zien er die de tied pakkn en duken in de tekst, ik uiten men uprecht ieder vers is uniek ol wost mo vuf minuten werk is de impact nie achter vuf minuten utgewerkt mo versterkt, t’concept et e bluvend effect tis onbegrensd, juste lik et repertoire van Esher zest Cesar Milan krieg me nog nie an de lesche kbeslissen voe mezelvn ol ist ander vaak fresher zittek zelve achter t’steur lik e kaviaarvisser vele rappers zien de bar mo gon der amper over ik verleggen grenzen lik e kolonist die land veroverd bijten me vast in zaken mo de smaak is assan pover want ik leggen vultjes bloot en ze noemn me tan de stoker mo fuck it, we graven lik e ofgetrainde veenmol en ow up shit botsen en we Loffers ze wc-rolln of Robinoed et ergens nog e pulletje met Detol gliek wa dat er komt ik weetn zeker dat goa meevolln Refrein Verse 2 de beelden dakkik schetsen zien precies lik van e cartograaf ol lat ik me soms vangn an onprecisie in me paragraafn ossan oenderboane zoender visie up e latste bar leg ek ik et fundament nere lik e bassguitaar kzien ant kerven up e blinkend blok marmer en me beitel is geslepen lik e slinske bospanter mo woa zit de echte kracht, ist in visie of ist idder daj moe vrie zien, juste nie zien wa dat iedereen verwacht en ol haten ze je fok em nie lusteren, der zit teveel gespuis in de oenderlaag van Gotham ik deeln me mening lik in e column ol me punchlines zien rechtut want k’trimn ze me’t scheermes van Ockham kbluvn bie de roots lik Jimmy Fallon ik moen nie braggn en toch kom ek ik me dope shit ol wos ek Woody Allen tis oenverwoardelijk dak olles in e track stoppn dus zoender oordeeln deel ek ol dat up me weg komt Refrein
7.
Prometheus 02:44
Refrein Me raps zien gelaagd en symbolisch overgoten geinspireert will ek t’mythologische promoten de lessen ut verleden tieden geevn me de kracht te geloven in de toekomst van me leven en me pad Me raps zien gelaagd en symbolisch overgoten geinspireert will ek t’mythologische promoten want de lessen ut verleden tieden geevn me de kracht te geloven in de toekomst van me leven en me pad Verse1 me kracht is oenutputtelijk, ik en de Stamina van Hercules ik tappen van de zunne, me alias is ingeblikt horus, de zeune die et nageslacht et ingelicht de torus, is de mathematica van bliksemschichtn de stratigrafia snapt nix van de sphinx oed jen oorn mo gespitst of je vat nix van de lynx dak je gif, e prikkelende prik lik slangebeetn onderhuids zit er meer dan da dermatologen weten ik geevn joen e stik van mezelvn ok up e track spitn ik zien e hesperide die de gouden appels weg gift kwos prometheus geketend an de kaukasus mor ethon is verslagen en dus kommekik olgauwe thuis calypso ek kun overwinn mor odysseus et meer dan 3 stops nodig get voe te bezin Oedipus is blind, mor et wel et licht gezien lik theresias, Ik zien e mythe in de scene Refrein Verse 2 elke stap, kusshek vloeren in de stal van Augias mo Hylaas, lop ek af en toe in fouten vast ...da zien me kansn voe te groeien, me maretak dak altied al bewaken lik dak priester van diana was kweevn de woarheid up e doek gelik Arachné en leiden joen ier deur me labyrint lik Ariadne me skill is, nooit nie up te geven lik Achilles dus ik bluvn deurebieten lik da cerberus me ziel is de deal is, noois nie om te kieken, mo vertrouwn ander eindig je lik orpheus tussen gemene vrouwn voe je zangstem, je wordt gekooid oj talent et les mouches, liggen up de loer oj uprecht rapt voer voe je boekekast… tzit e verhaal in ik declameren lik de kikkers van Aristophanes floreren in me joenge jeugd ol woarek adonis heel me leven is toet up de dag vandage mythologisch Refrein
8.
Verse 1 de lucht is doenker oker, de lichten schettern rechte in me wezen mor e poar minuten verder zittek in doenkere stegen en tis chill… tdroait e muzieksje up den achtergroend da momenteel juste de functie et me moatn wakker toedn twos lichtn feestje, mon nelft is heel kraké en ligt te slapen up de achterbank best dat de chauffeur tenminste wakker is, doamee dak ik vertrouwen en in men achterban, en elke gast die doa vanachter zit krieg ek ik warmte van up kille dagen, ik willn ze vragen mo ze geven mien oltied een antwoord, olvorens da me lippen e kik kun maken connectie… e synergie nie te beschrieven e diepgang concurerend met hieryogliefen e nieuwe ploat bust, en jiggy schiet wakker connard zit achter’t steur en e zet de beat arter groene is ant bumpen en bobbin ligt tegen dek en grazz ligt snurkend in de koffer, te crashen up ze decks loffers is ol 7 eurn thus, up ze sokken toegekomn met maartn upt moment da wieder zien vertrokken an 137 per eure over de grid en que ried nog etwoashn achter met aminah in ze zie illusive kost nie mee ne wos e tattoo ant creëren jack wos bezig met e workshop te geven en brecht wos ol die shit dak ier vertelln ant vastleggen up beeld en steven en DB administreren crimineel de hele vloot, equal an de liene voer et volgende feestje t’organiseren, de vibe is fokking zwiene tis liefde voer elkoar en, en bovendien ook toon’n proberen weg te bluven van iedere hoon der is e schoon vorut-zicht, de wegen voe te griepen ieder pad is nog te kiezen met me homies an me ziede us leven is e rit.. nie vele meer dan da zolange daj em nie olene makt ist ollemaal cava das me vorut-zicht Verse 2 - Groene Viengers
9.
Shalom 03:40
Verse 1 Instinct, de innerlijke drift driengt in me merg tist diepste inzicht, dak ik temidden in me scripts verwerkn …tbinnenste is buten proportie, ik zettnt in de verf ik zie gin blinde vink want deze introvert ziet extra ver oj wien wilt moej stampen up druvn Soms moej kort deur de bocht goan voer upt rechte pad te kun bluvn wukke wereld, zupen is officiële sport mo sommige flessen daj drinkt, zorgen da je zelve juste leger wordt kzien deur die bullshit, dus drinkek vloeiboar goud aka zuiver woater, diej e hele lichaam voedt frisdrank, tevele dervan en je zie nie fris niemi tis suiker in vermomming, ze promotent lik e hippe snit T-man, lat mo zien ik wieken of en wieken ut, mo das oe me zinnen nu ip mekoar boksn ik schrievn nie, ik worden geschreven en stoan up blad Newton wist nie dak ging komn met de ollerzwoarste kracht tis van da, “ne bragt en boast were, wukken kwal en tan up ander tracks ist ie lik mummia abu jamal make your mind up!” mo ze zien de paradox nie of zien em wel mo zien em nie als optie en juste optioneel, mo tis tenigste werkelijke deel da tegelijkertied ze besten liekt te doen als geheel dus lat et los, serieus, lat et zien en tgo komn ot azo zoe zien bedoeld, gift us de vrede, sjalom Refrein … tis tied dat de bekrompenheid verdwijnt dus duw ek der wa licht in, toet dat de zunne schient .. de wereld is gemakt van papillons e, verwiederd van de puurte van de bron … tis tied dat de bekrompenheid verdwijnt dus duw ek der wa licht in, toet dat de zunne schient .. de wereld is gemakt van papillons me beter tiedn up komst Verse 2 Logisch verstand, verstomd me, verstart me, verstoa me nie verkeerd, tis logisch daj de logica moe leern mo vergit et opt moment daj niet van smaak smakt schrapt olles van je blad, de poubelle in, tabula rasa me boudrilliard in dachtergrond gewapend tegen fake up zoek no no de woarde van e mondiaal be-rijk we zoaien Bolderik, heel de wereld zit up zwort zoad wa dacht je ook te oogsten oj moe zoaien in e rotstoat en ja ok, tis ier veel beter dan twoar anders mo das relatief, en nix is absoluut behalve kanker dus lat me zien met ol da slappe compromis … ik zeggn me gedacht zoender censuur van d’industrie gin fucking eufimismes, gin scheldwoorden mijden on ze impliciet kun biedragen toet innerlijk verrijken mo, der zit gevaarlijkheid in groot wordn want oe grodder daj et vier makt, oe meer duster dat er goa blootkomn plotse ziej niemi just de rook mor ook de oorsprong de wiege, vanaf de wiege ken je nix van voorsprong tis krupen, kwieln, en roepen van “ik willn da die nieuwe fifa10 en de nieuwste Zelda” we worden noois adolescent, of terminaal bejoard tzien woorden damme plakken up dingn damme nie verstoan mo tis bieka gedoan, want ook de slingers stoat up punt were te keern no de plekke woa dat ollemaal begunt, shalom
10.
Verse Noem mie mo Orpheus de rapper, ik betoveren met me stem e Rhapsode, geboren en getogen tusshen jams ik schudden Gorgiaanse retoriek ut me konijne-hoed je wilt me lappen, mo kzien bie de pinken lik e vingerhoed der is gin 1 die moe proberen wa da wieder doen me clique is zo classic lik de bassen ut e minimoog en ookol stoat uze ambitie nog in kinderschoen'n Karl zei May dawe grodder gon zien dan Winnetou 
kzien gin tsunami dus meug ek ik overdrieven zest Oscar Wilde meer ut tleven aaln dan schrieven de latte ligt zor hoge, nis verdween ut me gezichtsveld ik mikken no de sterren ookal raken ke mor in nelft energetisch, je got elke volt voeln van de track… ik maakn vernieuwende oldschool, je ku peizn wa daj wilt mor ik werken an neo-classics 24/7 bezig lik National Geographic flashbacks no de tied van lege backpacks strakke rapsets, cyphers met de homies up casettedecks next level spit ek e script met de finesse van e zilverrik die ritmisch zit te kloppen up ze ribbekasse me stijl is sexy omdak ossan geile beats pakkn ksprintn over tracks gelik een ofgetrainde cheetah niet da me meer in extoase ku briengn da hip-hop ik voeln men up me plekke lik toeristen in e giftshop me teksten zien up weinig vlakken ergonomisch men rijmschemas worden oenderzocht up technopolis me flow wordt bestudeerd deur maritieme biologen en de paradoxen in me raps zien voer voe psychologen me punches zien zo killer ol me raps zittn in voorarrest ik zien moeilijk te kriegen lik een oceanisch boorattest ik kgeevn sjette lik vrijgevige coupeuses gon te verre in me werk lik onzedige masseuses je komn nie an me knie‘n zest ol wos je e sportdokter nim nie olles serieus want je teen komn toch korter met de joarn, ik braggn nie lik gangsters up de stroate ik braggn in men teksten lik e kerverse voader ..Me crew is nie van brussel mo toch zieze supahfly en der zien vele joenge gasten bezig an wa coole rhymes checkt dus mo de goeie vibes we moen geloven in e nieuwe generoate artiesten lik Peggy Gugenheim mo kent gevoel dat uze media de bal mist dat et respect voe woar talent in rap an lager wal zit ze rappen over tettn up kutbeats, tis al nix mo vo dajt wit is ol die booby-trap geweun e valstrik 
mo moeder zei me: leven en loatn leven dus griep ek olene af en toe in verses noar e reden voe wa stoom te bloazen… de zee zit vul piroateschepen mor ik stoan an wal, intern gedreven lik e ploatespeler ik komn rechte ut de bar-moeder tis zo da creativiteit in me aard woekert ik zie nie t’type kaviaarproever gif mie mo saffraanpoeder, kplukken zo de vruchten van e laatbloeier met rap schets ek e portret van de tijd wuk zeg je clichee, mo kzie gin fan van de fame Noem me Rembrandt van Rijm Ik probeern vant t’uiterste te aaln uit me minimale stembandbereik e polyglot die vlot wit te creëren met ze toenge ieder show dak rocken leegekik me loenge ik bewegen in et roende lik neuroten manouvrerend up rotoendes toet dak deur t’lint goan lik athleten in De Ronde krappn zo vet da zest me micro peist an afslanken ken ol 4 anorexia gevallen moen afdanken zest me hoge tonen vibreren lge ik de bassklanken … George Neumann ziej liggenn in ze graf janken der zitten classic metaforen in men interludes de vertaling volgend zit er inzicht in men interviews kspreiden winterblues up Donna Summer samples en ik steken oenderd kersen an met Elton John ze candle ik rijgen woorden an mekoar lik Dadaisten en creéeren zelf me regels lik bezielde anarchisten en ot nie deur de beugel kan tan gif ek der e knal up want kzien toet de tandn bewapend lik e kolossale walrus ik scheppen leven in me tekst bie elke zucht me lien'n sniedn deur de beat lik e mes deur lucht je kost me nog nie kloppen oj de hamer had van Thor want voe mee te kun ej vast en zeker pagina’s tekort mo genoeg van da, misschien vien je me e nerdrapper omdak tenminste etwa zinnigs in e verse zeggen kun da verstoan, mo kloatn me nie versteen’n want volgens mien zit er e Rottn in iedereen en toevallig zit er ook nog e Vorre in iedereen e bitje Tovenoare en e schep Gemeejne Bleejkn e snuftje Smirrywirry en e sprankel Nihilisten e kartje killo Joy, en e haptje Mc Rizz e vleugje Rookwalm en e snipper Low G der zit e puntje Siebrand in iedere mc en ol zit iedereen in ik en ik in iedereen zie’k vooral Samoerai, van me kop toet an me teen'n

about

Versificatie: het proces waarbij een individu zijn gedachten in geschreven verzen giet.

Dit proces is tot aanschouwen gebracht in de trilogie “Versificoatië” van West-Vlaamse rapper Samoerai. De eerste 2 delen waren meteen uitverkocht bij hun release. Het 3de en laatste deel in de reeks, Synesthesie, is een pareltje van formaat. Zoals de naam al doet uitschijnen is dit laatste deel een samenkomst. Een ontmoeting tussen goed en kwaad, zwart en wit. Een overstijgende triniteit van kleur. Een regenboog.

Samoerai neemt zijn luisteraars mee op een lyrische odyssee doorheen de krochten van zijn gedachtenkamers. Net als bij de vorige edities kan een versie van De Hoofdschotel niet ontbreken. Op het derde deel horen we opnieuw de messcherpe cuts van grootmeester Dj Grazzhopppa en een luchtige, maar tegelijkertijd scherpe flow waarin de woordspelingen in het rond vliegen. In het leuke intermezzo Spegels houdt Samoerai zijn luisteraars figuurlijk een spiegel voor de ogen. Nummers als Synesthesie en Shalom zijn loftuitingen voor meer begrip ten opzichte van elkaar. Gastbijdrages van oa Dj Grazzhoppa, Saimn-I, Tim Wulleman, Groene Viengers, Sara Moonen & Aminah geven deze 3de plaat een vertrouwelijk gevoel. Hun muzikale stemmen zijn ook te horen op de vorige 2 EP’s. Never change a winning team. De liefde en passie zijn zowat de rode draad die alles samenbindt tot een geheel. Een glimp van die liefde kunt u alvast horen op Kriebel in me kop. Op poetische wijze beschrijft Samoerai de liefde voor een ander. De gehele cd valt min of meer samen in het nummer Je nam het van me, waar de luisteraar een inzicht krijgt in de demonische strijd van een mens in ontwikkeling. Zoals Samoerai zou zeggen: “er is soms, veels te weinig ruimte om te groeien”.

credits

released February 1, 2020

Teksten: Samoerai
Opnames: Samoerai @Boeshido
Productie: Samoerai
Mix: Samoerai
Mastering: Statinski
Beats: Groene Viengers (1,2,3,7,8,9) Couchboy (4), Prisma (6), Foxx (10) en Samoerai (5)
Featurings: Groene Viengers op track 8
Scratches: DJ Grazzhoppa (6,8,10), Dj Saimn-I (2,3,4,7,9)
Artwork: Oh Snap Grfx
Vocals: Aminah (6,9), Sara Moonen (1,2,4,6,10)
Bass: Tim Wulleman (1, 2)
Moog: Tim Wulleman (3)
Buisklokken: Tim Wullenman (8)
Saxofoon: Patrick Devuyst (8)
Tamboerijn: Samoerai (3)

2020 © Phatmark Collective

license

all rights reserved

tags

about

Phatmark Collective Belgium

Welcome to the Phatmark Collective Bandcamp. We hope you enjoy the music.

contact / help

Contact Phatmark Collective

Streaming and
Download help

Shipping and returns

Redeem code

Report this album or account

If you like Versificoatië III - Synesthesie, you may also like: