We’ve updated our Terms of Use to reflect our new entity name and address. You can review the changes here.
We’ve updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Versificoatie: Me Werkplekke EP

by Samoerai

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
    Purchasable with gift card

      €10 EUR  or more

     

1.
Katabasis 00:33
2.
kheetn je welkom in me werkplekke,  men atelier, int vertrek woa dak letters in de verf zetten e kleine toeristische trip deur me gedachten in de stilte van de nachten kuk et beste an me raps werken - de meeste hedendaagse Hip-Hop tracks zien niemi funky dus ik kletsen classics en ik voeln de high lik Finsta Bundy kzien e junkie uppet vlak van woordenschat en niemand ku mie up ander gedachtn briengn, ik doe me ding of nietn lukt mie   schrievn is e voorwaardelijk proces met echte hinderlagen je moe bewust zien van den inoed zest up minder dagen die discipline zorgt ervoorn dak indruk maken want de spanning is te sniedn ok in e cypher deur de cirkel zaagn kerven me teksten up papyrus en up kleitabletten flows vermenigvuldigen lik virussen bie aidspatienten stapels vul met vulgeschreven perkamenten lappen zien bezaaid over me vloer, der is gin plekke voe te stappen me meur is heel bedolven oender teksten dakke schrappen en probeersels, ideetjes, concepten dak betrachten tis e letterlabyrint woar in dak af en toe echt letterlijk versmachten e doolhof, e tempel van gedachten - wat da kik schrievn ej nog noois up e viool goord e lyrische bolide ol van in tiede an de schoolpoortn af en toe e pauze pakken omdat da bie tjooln oort chillen up e banksje, rhymes droppn en we tjooln voort de jeugdige maniere van leven wos leutiger euren ge-euvel over die ki daj etwa mispeuterde tgebeurde ossa wel etwa dagen zoender verveling en oenderbewust wos da deerste lage van me fundering wie dak zien, e linguïstieke freak in ert en nieren e sociale solipsist die juste menshn wilt pleziern tegenstrijdig in mezelvn, ventileer ek me gedachten want me micro is e psychotherapeut woa mee dak klappen olene voedsel voe de geest woamee dakkik nog t’woord voeren zest bie slichste oogst bluf ik lyrisch ossan voort boeren tis e verbintenis voe’t leven zoender trouwring met wittebroodsjoaren woa dak leern oe dak flows bringn - kheetn je welkom in me werkplekke, men atelier, int vertrek woa dak letters in de verf zetten e kleine toeristische trip deur me gedachten in de stilte van de nachten kuk et beste an me raps werken kheetn je welkom in me werkplekke, men atelier, int vertrek woa dak letters in de verf zetten e kleine toeristische trip deur me gedachten in de stilte van de nachten kuk et beste an me raps werken - kzoe moetn netwerken mor ik zie gin connaisseur van social media en in me schult er gin verborgen nerd mo tlukt me wel, want ik en de deurtrapthied van e prof coureur me middelvingers steekek in de lucht lik oederwetse camionchauffeurs ik wil me raps sterken mo me kamer is e grote chaos oe moe kik nu oois go net werken ik zitn in een individuele foase woa dak meer en an e blad dan a wa virtuele moaten me lyrics oedik visueel geloaden lik e paintballgun ik loatn niemand etwa doen dak up men eigen kun want kmoen nog zovele leren vodak mezelf e reize gun en ofschied nimn van rap, ookol eindig et up e heikel punt der is gin hoar die peizt van oois te stoppen tis lik of daj een oarend zoe willn in e kooitje doppen ik en veels te wilde veren voe ze te nie te kun benutten ik moe vliegen, omdakke der men energie ut putten - kheetn je welkom in me werkplekke, men atelier, int vertrek woa dak letters in de verf zetten e kleine toeristische trip deur me gedachten in de stilte van de nachten kuk et beste an me raps werken kheetn je welkom in me werkplekke, men atelier, int vertrek woa dak letters in de verf zetten e kleine toeristische trip deur me gedachten in de stilte van de nachten kuk et beste an me raps werken
3.
Hemel & Hel 03:08
kgeloovn niemir echt in de Europese Commissie dus ik ren te voet weg van die monetaire crisis en da klinkt misschien idyllisch, mor ik hakken deur de mythe omdak weten dat da geld us vele armer makt dan rieke de arme worden armer, de rieke wordn rieker en ol die politiekers, zien lik me stickers ze zien deurzichtig…, medeplichtig an de poel van verderf, tis echt verre van evenwichtig ookol ziej gie voorzichtig, niemand oentsnapt an de drang voe meer te willen dan daj nodig et, da noemen ze verlangn nor ossan meer, verslaving, de vloek van e beschaving die buten de perkn bloemn buitenzet tegen betaling en et ergste van ol, we nimn us eigen in de maling uze bodems zien vergiftigd deur de nucleaire straling ..we maakn fouten mo wen gin besef van uze dwaling dus in plekke van der ut te leern voln w’in herhaling - we zitten vast, gevangn tushn hemel en hel e mensenleven is e last, wan we spelen e spel mo zen gin regels verteld, dus moe we zelve up zoek mo lik tequilla, best nim jet leven met e korrel zoet we zitten vast, gevangn tushn hemel en hel e mensenleven is e last, wan we spelen e spel mo zen gin regels verteld, dus moe we zelve up zoek mo lik tequilla, best nim jet leven met e korrel zoet - je moe gin boek van Claus lezen voe’t verdriet van België te ken kiekt deur je rute, overol zit der menshn geklemd we klappen amper met elkander, iedereen is vervreemd we slutn us up, mo w’erken de medemens in ze blik ieder’s zen ogen zeggen tzeste, mo de lippen zien toe strak up mekoar, nie in stoat voer e glimlach te zoekn want we zie murw, van hele dagen moeten te werkn zoender de kanse ten voe jen eigenste toekomst te sterkn mor ikke wiln gin job wodat ossa mo rapper moe goan e loopboan, want we loopn juste leegte achternoa heel us leven is e roadsel, want probeer mo te verkloaren worom daj soms wa moe vechten voe de vrede te bewoaren paradoxen... tis focked op en past opt want iederen bokt af en toe up oenvorziene rotsblokkn, kvraagn men of of dawe meetelln in de kosmos en ot zo is, worom da we die somme nie kun oplossn - we zitten vast, gevangn tushn hemel en hel e mensenleven is e last, wan we spelen e spel mo zen gin regels verteld, dus moe we zelve up zoek mo lik tequilla, best nim jet leven met e korrel zoet we zitten vast, gevangn tushn hemel en hel e mensenleven is e last, wan we spelen e spel mo zen gin regels verteld, dus moe we zelve up zoek we zitten vast, gevangn tushn hemel en hel e mensenleven is e last, wan we spelen e spel mo zen gin regels verteld, dus moe we zelve up zoek mo lik tequilla, best nim jet leven met e korrel zoet we zitten vast, gevangn tushn hemel en hel e mensenleven is e last, wan we spelen e spel mo zen gin regels verteld, dus moe we zelve up zoek mo lik tequilla, best nim jet leven met e korrel zoet mo lik tequilla, best nim jet leven met e korrel zoet
4.
up pleingsjes en in steegsjes got over dien ene rapper die geconcentreerd de massa boeit gelik e leeuwentemmer ze wiln doen wa dakkik doen mor ik oorn oleen gemekker met me clique tope zittik eeuwen verder mo de meeste rappers gieten under verzen up e bedje van Procustes tis nie belangeriek genoeg dat under boodschap just is ze schrieven voe de massa, zitten under ut te leven toet da puntje bie paaltje komt lik bie een utroepteken! ik dachtn in 2000 ol van shit da ku nie erger mo nu ziewe ier en zieke van me flesshe lik e kurketrekker oe ard daj gie ook bust, ik zien e dubbeldekker mo toch ziek da cijfers meestal domineren over letters mor ik werken voe de vruchten, 7 up de 7 in contact met de seizoenen want ik leven voe te streven en ik ploegen up me landschap, ik geevn me volledig en das ook de reden dakkik beter worden met Demeter ik zien ondergronds, mor’ k bombarderen wel upt uppervlak ik zien ier voe de kabels los te knippen in de puppekast dus upgepast want up e dag ist niemir echt rendabel oj moe bluvn investeren in e ridicule fabel ol die shit is lamentabel, dus ik gietnt in parabels en ik maaknt voe men eigen toch e bitje acceptabel ik en biena gin limieten ik zien multivariabel vergliek me nie me niemand want kzien incommensurabel cuts upt vlak van muziek ziek nog koppiger dan Cerberus ossan men eigen ding gedoan, ol wossik nie de slimsten thus ik lusteren nie no kutmuziek, mien krieg je der nie ingelust je zie men idder jazz bumpen in een oede vinteclub wie zorgt er ndag van vandage nog voe klankwoarde sommige rappers peizn just an under bankkoarte nim me nie kwalijk dak de zaken effkes ankoarte mo kzien e legende lik den utleg up e landkoarte me flows sniedn an 2 kanten lik e vlindermes lien’n steurik olle richtingn ut lik bie e spinneweb bie ieder goeie metafoor dak schrievn ek e binnepret want k’toren boven olles ut gelik e minaret yo, soms rap ik indirect, mo fack et ik geven je misschien wel e kado mor ik verpakken't ik werkn me soms ut de noad lik keizerlijke kleermakers mo toch ej upt ende van de rit ossa mo meer haters mo das olene mo bevestiging, van goeie dingen en ergens oenderweg no zien, zo moet et zien ik rappn voe lichter te worn en nie voe de schien de inspiroatieput woarut dak putten is e gouden mien ik doe me ding met stijlfiguren en met similies je peist daj in e limo zit deur me klasse delivery e rapper met de gave voe te bagatelliseren en tegelijkertijd te raken me verhaaln dien inspireren cuts
5.
we leevn t’leevn in consumptie lik e vis int woater nie bewust da jen omgeving dadde is daj bin moet oasem’n mo de parallell lopt spaak, want de vis et gin controle over de vervuling en plastificering van ze bodem tis vergif, mo desondanks ist moeilijk te vergeven we zie mis, mo der zie weinig dien da toe wiln geven uze hedendaagse politiek beziek met argusogen want den elf is immoreel en ol de reste is gelogen we loochn uze eigenste planete, moeder erde wordt vergeten mo ze zoet olles an eur kinders geven en we kappen nie, we kappen en kappen mo boomn weg zolange dan uz elektronische machien mo stroomn en we kieken dander richting ut omdamme schroom en de zelfbewuste mens verdwient lik of da foucault zegt de boomn weg, je droomn weg, je hoop weg tis jammer dat e mens mo woarde van etwa ku zien ot iet verloorn et - stop… want de wereld got azo kapot en der zien nog zovele menschn dien der up moen komn loate we tope zoeken nor e vele schoendere wereld dus ik vragen stop… want de wereld got azo kapot en der zien nog zovele menschn dien der up moen komn loate we tope zoeken nor e vele schoendere wereld dus ik vragen… - stop geweun met olles woa daj oltied ol mee bezig wos checkt jen etiketten in de winkel oj nieuwe kleers kopt ik zie gestopt met non tv kiekn ik zie gestopt met t’stimuleern van de massa mening ken teruggegrepen nor interessante boeken, zoekend lik e leerling ik wiln nie één van de vissen in de zee zien neen ik wiln meer zien deur minder te doen ik wiln één zien me mezelvn, yo, de wereld willek voeln in de winkel ziek gestopt met achter e zaksje te vraagn woater drinkek just nog ut de kroane en dat alle daagn voorlopig ziek gestopt met me kinderdroom omdat de wereld lik dakik em zien niemi gemakt is voer e kind te koopn massaconsumptie giv me rilling iedereen kopt et goedkopste en voedt de verspilling hoog tied voe bezinning, want der is weinig die nog klopt mor ot elk é bitje doet, yo toen eme toch etwot, dus stop - stop… want de wereld got azo kapot en der zien nog zovele menschn dien der up moen komn loate we tope zoeken nor e vele schoendere wereld dus ik vragen stop… want de wereld got azo kapot en der zien nog zovele menschn dien der up moen komn loate we tope zoeken nor e vele schoendere wereld dus ik vragen… - stopt me koopn van de internationale merkn en probeert voe van nu voort de lokale markten te sterkn schaf product van eigen bodem an, support jen eigen streke want de kleine handeloars moeten vechten voer under leven en tzien reuzen tegen menshen, tis David tegen Goliath de hedendaagse maatschappij et nood an Thesmoforia’s want olles is onvruchtbaar, tis verre van Utopia ok kieken no tv, toe ziek olene In De Gloria vroeger keken kienders Ketnet en Bugs Bunny nu zien ze bezig over Snapchat en fuckbuddies af en toe ek flashbacks mo terug kun nie Welkom in de wereld van hashtags en stunt dummies tis ol fake… mo ze komn der mee weg tis ol fake toet et met mo de gevolgen zien echt en ze zie triestig, de piste da we volgen is nep mo wieder maken uze wereld wel kapot oenderweg, dus kvraagn - stop… want de wereld got azo kapot en der zien nog zovele menschn dien der up moen komn loate we tope zoeken nor e vele schoendere wereld dus ik vragen stop… want de wereld got azo kapot en der zien nog zovele menschn dien der up moen komn loate we tope zoeken nor e vele schoendere wereld dus ik vragen… -
6.
7.
Ambrozien 03:57
me pen is lik een angel woamee dak papier bewerken en verlamm’n, kzient gevoar in d’ogen lik e stierevechter tis me taak als rapper dakket kind olene bie ze name noemn de waarheid spreken en nie lopen proenken lik e parelhoen me voeten up de groend oen, geworteld in de boasis krullen en krabbels zettik strak up blad lik e notoaris zorgvuldig huldig ek de letters in e rap-ervoaring  zoender bloasjes wies te maken, want mien vlagge dekt de loading ik ken een eed gezwoorn da men erte up me toenge ligt ik schetsn met subtiele toets ok merkn dat gevoelig is ervoaring kun me elpn voe te sterkn wa da moeilijk is ik voarn up mezelvn, mor ik werkn voe me moederschip    tis groeien in wa daj doet vanaf jen eerste tekst leren stille stoan bie ieder route in je leerproces meer dan één traject goj moen deurlopen als e schriever voe de boodschap te begriepen in de nevels van e meesterwerk enkele noten up me zang die nie correct zitn mor ieder veugel zingt up tende toch oe datn gebekt is ik speeln met open koarte zoender enig vorm van blufspel want anders kom ek vast te zittn in 1 enorme luchtbel en kwiln gin beurt mir oversloan, ik speeln niemir upt ganzebord nu lop ek in de echte wereld en tis e gigantisch stort met holle krantenkoppen overol der moe wa anders komn dus mak ek nummers over zaken dat er nie gebabbeld wordt - ik zien e schriever, e rapper met e missie up zoek nor e connectie tusshn rede en intuïtie ik zien e rapper, e schriever met e missie up zoek nor ambrozien tusshn voorverpakte visies e schriever, e rapper met e missie up zoek nor e connectie tusshn rede en intuïtie ik zien e rapper, e schriever met e missie e niche, e zeldzame brokke van ambitie   - k’breken e lanse voe de moegestreden stichters mecenassen, Helena’s, en de oenbegrepen dichters dien de sterren van de hemel spelen, ik moen men even richten ik zie verre van een evenbeeld mo k’voeln me medeplichtig en verwant, trawant, e handlanger van de klank mo k’ploegen nie up rotsen ik travakken up me land ik oeden nix verborgen ik go vlak af up de man en ik zoeken nie no morgen ik pakkn de dag in andn k’schetsn me tekst toet dat ie letterlijk gegoten zit e rap-alchemist met een upmerkelijke bodemdrift een oenger nie te stilln, dus ik werkn lik dat oorlog is een ogenblik werpend in de verte voer een overzicht schrievn is trachten droge bluven in de regen mo de weg is kletsnat, dat is dudelijk gebleken tis soms dweiln met de kroan open, poempn of verzupen  mo je zuvert je geweten en kut oefening gebruken tis nu dak moen bewegen ut de leegte vant verdwienpunt men uten in de regels dak verzegeld in de inkt drukn …. voe de nietsnut et niets nut, mor iets in d’artiest zorgt dervoorn da me niets ossan iets lukt tis ard labeur mo elke keuze go je sterken achter lange wachten ziej de kogels beuken deur de kerke en een icarus of nie, j’erkent e veugel an ze vlerken dus ziet eerlijk in je schrieven tracht de leugen te beperken - ik zien e schriever, e rapper met e missie up zoek nor e connectie tusshn rede en intuïtie ik zien e rapper, e schriever met e missie up zoek nor ambrozien tusshn voorverpakte visies e schriever, e rapper met e missie up zoek nor e connectie tusshn rede en intuïtie ik zien e rapper, e schriever met e missie e niche, e zeldzame brokke van ambitie
8.
dope rappers spotten tis nie makkelijk want vele rappers rappen nie, ze verkopen olene mo gebakken lucht uppervlakkig upt idee gebracht zen de klokke oorn luden mo ze weten nie woa dat de klepel angt,  ze moen misschien nog wa dieper in de registers tasten want der krupt ervoaring en passie in goed schrieverschap iedereen is oois beginner ik begriepen da mor ut nie ut jezelvn komt ist noois meer dan cinema fictie, mo voe mien ek elke dag opnieuw die drang voer inspiratie te vang en t’up papier schrievn soms, zoek liefst van ol de wereld up ze knieën kriegn tvoelt lik dak hele dagen perels voe de zwiens smietn kun niemi werkn voe de woarde van de drempel kschrievn raps voe mezelvn, dus warempel ik zie van de oede stempel en de tempel dak ut putten, voe te samplen is beroepsgeheim en oedik assen toe en goed vergrendeld e schriever, e rapper met e missie   kzie Humoan In Presentoatie, Humoristisch Op Papier en in me visie noemet Hip-Hop, e vergevorderd stadia des leven da me momenteel volledig et weten over te nemen ik putten ut e veelzijdig pallet ok woorden platsen provoceren af en toe wa rappers met me loze fratsen oj wilt de grote man utangn toe moej em ook zien en ot ng nie zo verre is, doe toe geweune mo je ding en nim me verder mo nix kwalijk, want dat da ier wordt gezeid is nie optioneel mo letterlijk noodzakelik ke liefde voe dedie die liefde en voe muziek en die de woarden van de Hip-Hop scene toet in de kern begriepn respect no iedereen die nie azomo stomme teksten kakt mo die van ieder manifest in wording der ze werk va makt lat us de menshn togen dat nie olles swag bevat mo dat er echte hiphop te vien is in us belgenland cuts ik loatn noois e steke voln, niemand volgt me in me ritme want me flow lat mc's stikken lik e noaimachine kzie ze één voer één happen nor oasem mor ik moe ossan men ei kwiet, ookol ist de dag achter poashn ommeletten up de woorden toen is lachen gebloazen omdak der af en toe twa grappigs en in achter geloaten soms komn woorden up e track e bitje soai an dus lik t’rad van fortuin bloopers givik der e droai an .. ik duwn zin een ander richting,  me metafoorn zie lik mislukte sausen omdaze geschift zien soms ziek ol van snuchtens in de were lik e vismijn en bluvik toet e gat in nacht bezeten etwat ipschrievn     zest o me beide orms worn gamputereerd zoek mezevn aanleren oe dak me me toenge me pen kun hanteren want tis sterker of mezelvn, tis zeker ginne rage want rap stoat up me lief geschreven lik e tatoeage   tis voe’t leven, tis meer da wa teksten up beat te schrievn voe bie andere man e twa van bevestiging te verkriegn  tzoe moe rutellen in je hele systeem, tmoment daj hip-hopt rapper worden is zo indringend lik daj e kind kopt   je hele leven wiezigt, en oj da nie begriept  moet zien daj gie jezevn rapper noemt, mo gin rapper ziet e rapper is etwien die t’doet omdat ie wilt voe zezelvn e faker doedet in de hoop da rap met olles got elpn e rapper ziedet dus als doel, e faker meer als middel en e middel wordt gekozen mor e doel is ingewikkeld e doel wordt vaak gesteld, mor is ook geweune anwezig zoender rationele groend, mor et gevoel is des te hevig   bie Hip-Hop voelet zo... als rapper ej gin keuze tis een intrinsieke drang die nie te vien is bie de meute zeg nie zomo dak e rapper zien, mo noem me artiest of noem me dichter, da komt dichter bie de realitiet cuts
9.
37ste Etage 04:03
Grote Vriendelijke Reuzen checken me creaties en Roahl Dahlt of in me grotten der inspiroatie voe’t geheim te vien... t’gras ist er groener dan in Wimbledon en dorom ek gin ofwosmiddel nodig voer up drift te komn de interiorisoatie van flow en schema’s zorgt dervoorn dat zo rauw is lik de kreet van e hyena Alfa,  ol da kik ier zeggen is Omega  ke me bordje schone gevaagd met e mentale Vileda en ik zien kloar vo’t diner, voe der me tandn in te zettn lyrisch verpleeg ek deur verbandn te leggen an ligamenten an de fragmenten da me bezig oedn... me bandn sterkn met de regels in me boek van West-Vloandern toet Antwerpn tis fictief, barrières, barricoades, duzd verschilnde veugels zittn vastgekooid in e voiliere van facoades… mo chill.. want up de autostroade zien de zorgen snel weg ow up weg zie no kameroaden convergentie, we moeten connecteren met de menshn en vrede begun creëren in plekke van ze wenshn us loswikkelen van de protocols dien us begrenzen en zoender de zwembandjes in de stroom van’t leven plenzen want tis magisch, je snapt pas de essentie van iets tragisch tmoment da je de ernst begunt te zien van iets hilarisch mo dad its leven yo en dad is zalig dus geniet ervan... want misschien ist mor eenmalig - eersteklas… gin twidehands verfstroken gekwast lik of dat van de meester was gin eendagsvliegen, mor e nachtegaal van pracht en praal die ze veren showt, even rauw lik ze vaste maal   men eerste drift is animaal, e boom van e vint doa wordt olles ut de stam gehaald ollemaal Adonis gewist, melkmeisjes zettik up e reke lik e stel feitjes, der is nood a wa zin vraaget Johannes, wie gelooft er nog in de stereotypen da kik portretteren, tzien kameleontechieken e klein percentage van de personages dak ontwikkeln is e persiflage in camouflage gewikkeld welkom up de zevendertigste etage van me droomgebouw woa dak in olle stilte verder an me strofes bouwn ik doen’t nie juste voe t’applaus lik Antoon de Pauw ik schrievn voe mezelvn voe d’imaginaire soloshow die speelt in me kop…. weinig geloofsgetrouw mo des te realistisch schrievik lyrisch met e dope flow mythes droaiek binnestebutn lik in Ulysses men eigen hus zet ek up archaïsche ruines kzoekn nor e oengesminkte versie van e zelfbeeld iemand die nie juste mo de regels van e spel speelt woarheid, tekens van een echte openboaring tis ol goed zolange dak de letters an mekoar kriegn
10.
ken escargots gesnoven, nu ziek slekkevet en wit ek da me raps e buzz creëeren lik e wespenest de Mozes van rap, ik zien der letterlijk voe weggelegd omdakke lik e grapher me gedachten in de verve zettn   kgon ossa minitieus tewerk lik een horlogemaker soms kommik zot van letters, hacker dan e codekraker mo kzien e werker, ik geven nie up mor af en toe ist lik foie gras, wan et levert nix up mo kzien een oldschool rapper, een oeden ancien kgeevn je dus gin koede douche mor e koede bassin en ik en nie de looks van e wereldberoemd mannequin mor et beste vien je van bin, lik bie e boule de Berlin   utsloverieje, dor ist er ol lange niemi sproake van nu schrievik et type teksten woavan da menschn woatertoandn tzie lik verbale spekken ok e nieuwe track drop Samoerai makt e snoepwinkel van je laptop -  kzien e roofvogel, e sloopkogel, de hoofdschotel een oede magiër dien dagelijks me flows goochelt kleggn de latte up ze plekke gin dag dakke nie rappn en me teksten bluvn plakken lik e slekke Kzien e roofvogel, e sloopkogel, de hoofdschotel een oede magiër dien dagelijks me flows goochelt kleggn de latte up ze plekke gin dag dakke nie rappn en me teksten bluvn plakken lik e slekke - ik zien e rapalchemist, me verhaaln en dertig layers meestol kookik metafoorn in verbale erlenmeyers 
kzien een echte hiphopper die de tale elpt verrijken 
ol die swag zeg me nix, want tzien aal e bende fakers mo fak it, kprobeern e verhaal te schrievn 
ik spuugn liters letters omdak letterlijk bezeten van de tale zien 
westvlamse lyricist, west dialect bekt best
 ves van de pers pass me the mic en ik go los up iedere beat lik dak bezeten deur e virus zien okkik je bie de neuze pakken krieg je sinusit 
gin neuze neuze lik een inuit
 want ik zien et neusje van de zalm, de tonijn en de fishsticks me shit is live, ginne playback of lip-sync 
me raps stoan in vier en vlam omdak ze met e bic schrief 
nie iedereen verwacht dak zomo zukke flips flip 
mo shit komt ut nix, oenverwacht lik e nip slip - kzien e roofvogel, e sloopkogel, de hoofdschotel een oede magiër dien dagelijks me flows goochelt kleggn de latte up ze plekke gin dag dakke nie rappn en me teksten bluvn plakken lik e slekke Kzien e roofvogel, e sloopkogel, de hoofdschotel een oede magiër dien dagelijks me flows goochelt kleggn de latte up ze plekke gin dag dakke nie rappn en me teksten bluvn plakken lik e slekke - Ik zien geboren voe die shit tis gin fabel me navelstreng wos geweune e xlr-kabel ik bluvn letters fretten ken de goeste van e veelvroat fuck punchlines, ok rappn, k’creëerik beeldsproak e grote vriendelijke reus die ier wa lyrics spit ik zie gi Zeus, mor ik pennen me teksten met e bliksemschicht gi lichtgewicht, me tekst compact lik bie een smsbericht oj goord et dak nie dope zien toen ziej nie goed ingelicht want kzie nog beestiger dan Gaia yo, me raps zien adembenemend lik e klim in de Himalaya’s yoghurt moek nie boefn want ik zien al-pro kspreekn de waarheid in gesprekken zest o dialoog   e diadooch met die rapshit, ik zoekn nie or utgevers ol dad up me mage ligt ledig ek lik e bukspreker ieder aanslag up me typemachine is moordend mo met 3 of meer tonen tope komn we toet akkoorden    - kzien e roofvogel, e sloopkogel, de hoofdschotel een oede magiër dien dagelijks me flows goochelt kleggn de latte up ze plekke gin dag dakke nie rappn en me teksten bluvn plakken lik e slekke Kzien e roofvogel, e sloopkogel, de hoofdschotel een oede magiër dien dagelijks me flows goochelt kleggn de latte up ze plekke gin dag dakke nie rappn en me teksten bluvn plakken lik e slekke -

about

Dat Samoerai niet stil zit is algemeen geweten! Maar dat hij een nieuwe EP ineen ging steken tijdens zijn examens zagen wij ook niet meteen aankomen. Versificoatie: Een West-Vlaamse verbastering van een Nederlandstalig woord dat synoniem staat voor het proces waarbij een individu zijn gedachten in geschreven verzen giet. Hoe dit proces klinkt als het wordt toegepast door een West-Vlaamse rapper kunt u horen op Samoerai’s nieuwste EP: Versificoatie – Me Werkplekke. Loatn we tope zoekn nor e schoendere wereld!

credits

released August 20, 2015

Released August 20th, 2015.
On CD, LP and Digital

Artist(s): Samoerai.
Featuring Saimn-I, DJ Grazzhoppa, Vorre, Aminah & Tim Wulleman. All tracks produced, recorded and mixed by Samoerai at Boeshido. Mastering done by Tradd for Flowlife Entertainment.

Artwork by Oh Snap Grfx.
-
Bookings: Info@phatmark.be
More info: www.phatmark.be

license

all rights reserved

tags

about

Phatmark Collective Belgium

Welcome to the Phatmark Collective Bandcamp. We hope you enjoy the music.

contact / help

Contact Phatmark Collective

Streaming and
Download help

Shipping and returns

Redeem code

Report this album or account

If you like Versificoatie: Me Werkplekke EP, you may also like: